Primaria Comunei Rebricea - judetul Vaslui » Telefon: 0235.457050 » Program de lucru: Luni-Vineri 8-16

Proiect implementat de către JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui ca lider de proiect, în parteneriat cu 15 U.A.T.-uri din județul Vaslui și care are ca obiectiv principal creșterea performanței actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice partenere, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

Linkuri externe

http://www.eadministratievs.ro/web/guest/portal-e-guvernare

Vizualizari: 182
Data creare: 26-05-2017 10:06:15

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2017 - acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
HOTĂRÂREA Nr. 02/2017 - actualizare ITE alimentare cu apă Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 02/2017 - actualizare ITE modernizare școala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 04/2017 - actualizare ITE amenajare podețe
HOTĂRÂREA Nr. 05/2017 - menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ 2017-2018
HOTĂRÂREA Nr. 06/2017 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 07/2017 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 08/2017 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2017
HOTĂRÂREA Nr. 09/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 10/2017 - aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru 2017
HOTĂRÂREA Nr. 11/2017 - aprobare ITE modernizare drumuri de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 12/2017 - aprobare ITE reabilitare iluminat public
HOTĂRÂREA Nr. 13/2017 - aprobare ITE camin cultural Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 14/2017 - aprobare ITE sistem de canalizare-epurare ape uzate
HOTĂRÂREA Nr. 15/2017 - aprobare ITE extindere alimentare cu apă și canalizare în Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 16/2017 - concesionare fără licitație publică teren domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 17/2017 - aprobarea dimensionării traseului Tufeștii de Jos - Vaslui
HOTĂRÂREA Nr. 18/2017 - aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 2017
HOTĂRÂREA Nr. 19/2017 - alegerea președintelui de ședință (martie-mai 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 20/2017 - aprobare ITE modernizare DC152
HOTĂRÂREA Nr. 21/2017 - aprobare buget local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 22/2017 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2017
HOTĂRÂREA Nr. 23/2017 - concesionare bun imobil Dispensar medical uman Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 24/2017 - revocare HCL nr. 16/2017
HOTĂRÂREA Nr. 25/2017 - dare în folosință gratuită teren către Parohia Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 26/2017 - implementare proiect reducere poluare cu nutrienți
HOTĂRÂREA Nr. 27/2017 - acordare mandat pentru AGA ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 28/2017 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul I 2017
HOTĂRÂREA Nr. 29/2017 - încetare de drept a mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 30/2017 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 31/2017 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 32/2017 - rectificarea I a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 33/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 34/2017 - aprobare cotizație GAL "Ștefan cel Mare" Iași
HOTĂRÂREA Nr. 35/2017 - aprobare cotizație ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 36/2017 - acordare mandat special în AGA ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 37/2017 - alegerea președintelui de ședință (iunie-august 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 38/2017 - solicitare SGB din partea FNGCIMM SA-IFN
HOTĂRÂREA Nr. 39/2017 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul II 2017
HOTĂRÂREA Nr. 40/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 41/2017 - stabilirea salariilor de bază
HOTĂRÂREA Nr. 42/2017 - privind modificarea HCL nr. 16/2016
HOTĂRÂREA Nr. 43/2017 - privind modificarea HCL nr. 17/2016
HOTĂRÂREA Nr. 45/2017 - încetarea de drept a unui mandat de consilier
HOTĂRÂREA Nr. 46/2017 - alegerea președintelui de ședință (septembrie-noiembrie 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 47/2017 - dezmembrare cu modificarea inventarului domeniului public
HOTĂRÂREA Nr. 48/2017 - implementare "Centru integrat de consiliere și after school"
HOTĂRÂREA Nr. 49/2017 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 50/2017 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 51/2017 - rectificarea a II-a a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 52/2017 - desemnare reprezentanți C.L. în C.A. al școlii
HOTĂRÂREA Nr. 53/2017 - încetarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 54/2017 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2017
HOTĂRÂREA Nr. 55/2017 - aprobare ITE extindere alimentare cu apă și canalizare în Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 56/2017 - aprobare ITE sistem de canalizare-epurare ape uzate
HOTĂRÂREA Nr. 57/2017 - modificare și completare domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 58/2017 - aprobarea programului de deszăpezire 2017-2018
HOTĂRÂREA Nr. 59/2017 - aderare la Asociaţia Comunelor din România
HOTĂRÂREA Nr. 60/2017 - însușire Acord de cooperare privind auditul public intern
HOTĂRÂREA Nr. 61/2017 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 62/2017 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 63/2017 - rectificarea a III-a a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 64/2017 - modificare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 65/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 66/2017 - aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru 2018
HOTĂRÂREA Nr. 67/2017 - alegerea președintelui de ședință (decembrie-februarie 2018)
HOTĂRÂREA Nr. 68/2017 - rectificarea a IV-a a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 69/2017 - aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 2017
HOTĂRÂREA Nr. 70/2017 - taxe și impozite 2018
HOTĂRÂREA Nr. 71/2017 - aprobarea numărului de burse pentru anul școlar 2017-2018

Vizualizari: 103
Data creare: 01-02-2017 13:23:47
Primăria comunei Rebricea cu sediul în localitatea Rebricea, comuna Rebricea, județul Vaslui organizeazã concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricultură, fond funciar și registrul agricol, cu respectarea Legii nr. 188/1999.

Pentru detalii referitoare la condițiile generale de participare și de desfășurare a concursului vă rugăm să consultați documentul de mai jos:

Documente pdf
Anunț concurs ocupare funcție publică vacantă (afișat 28.02.2018)
Lista cuprinzând rezultatul selecției dosarelor (afișat 26.03.2018)
Centralizator cuprinzând punctajele finale (afișat 02.04.2018)

Vizualizari: 142
Data creare: 14-10-2016 09:09:01
Transmiterea cererilor și actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației se poate face prin una dintre următoarele variante:
- prin e-mail, în format scanat: vaslui_icc@mmanpis.ro
- prin poștă cu specificația pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC” (adresa poștală: Str. Kogălniceanu, nr.24, loc. Vaslui, jud. Vaslui)
- direct la sediul/ghișeul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială VASLUI
din str. Kogălniceanu, nr.24, loc. Vaslui, jud. Vaslui)

Telefon: 0770/590870, 0235/311563 int.11.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni și Miercuri: 8.30-18.00
Marți, Joi și Vineri: 8.30-16.00

CINE, CÂND și UNDE se depune CERERE:

Documente pdf
Opțiunea 1 - 1 an
Opțiunea 2 - 2 ani
Model Cerere Tip prelungire/reluare concediu de creștere a copilului și plata inmnizației
Tabel explicativ aplicare norme
Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016
Ordinul Ministerul Muncii nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016
Cerere pentru acordarea ICC/stimulent inserție
Model adeverință de venit

Vizualizari: 97
Data creare: 30-06-2016 08:35:59
Ministerul Finanțelor Publice a creat Sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice din România.

Mai jos puteți găsi informații despre activitatea financiar-bugetară a UAT Comuna Rebricea.

Documente pdf
Instrucțiuni de utilizare a portalului de afișare a rapoartelor de execuție bugetară
Structura rapoartelor de execuție bugetară publicate pe site-ul MFP

Linkuri externe
MFP - Sistemul național de raportare
http://bit.ly/2z4K3hS

Vizualizari: 92
Data creare: 14-03-2016 12:22:05
Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al comunei Rebricea, aprobat prin HCL nr. 5/2002, nr. 19/2012, nr. 9/2014 și 71/2015.

Documente pdf
Satul Bolați
Satul Crăciunești
Satul Draxeni
Satul Măcrești
Satul Rateșu-Cuzei
Satul Rebricea
Satul Tatomirești
Satul Tufeștii de Jos
Plan cadastral - scara 1 : 10 000
Regulamentul local de urbanism

Vizualizari: 97
Data creare: 02-03-2016 12:09:03
O informație de interes public presupune orice informație care se referă la activitățile, sau care rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

În vederea solicitării unei informații de interes public, recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Model solicitare Legea nr. 544/2001
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001

Vizualizari: 96
Data creare: 02-03-2016 11:34:09
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Rebricea, din județul Vaslui anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2 și 3, începând cu data de 14.10.2016 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Rebricea, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S1 - "Lotul Bisericii" - opis alfabetic deținători
S1 - "Lotul Bisericii" - plan cadastral
S1 - "Lotul Bisericii" - registrul cadastral al imobilelor
S2 - "Pe Deal" - opis alfabetic deținători
S2 - "Pe Deal" - plan cadastral
S2 - "Pe Deal" - registrul cadastral al imobilelor
S3 - "Tabără" - opis alfabetic deținători
S3 - "Tabără" - plan cadastral
S3 - "Tabără" - registrul cadastral al imobilelor

Vizualizari: 166
Data creare: 09-02-2016 08:49:30

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2016 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 02/2016 - acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
HOTĂRÂREA Nr. 03/2016 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 04/2016 - aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor - anul 2016
HOTĂRÂREA Nr. 05/2016 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2016
HOTĂRÂREA Nr. 06/2016 - menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ 2016-2017
HOTĂRÂREA Nr. 07/2016 - însușirea inventarului domeniului privat al UAT Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 08/2016 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli
HOTĂRÂREA Nr. 09/2016 - aprobarea ITE alimentare cu apă Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 10/2016 - aprobarea bugetului local pentru anul 2016
HOTĂRÂREA Nr. 11/2016 - actualizare ITE modernizare școala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 12/2016 - actualizare ITE amenajare podețe
HOTĂRÂREA Nr. 13/2016 - aprobare cotizație GAL
HOTĂRÂREA Nr. 14/2016 - aprobare procedură acordare tichete sociale pentru grădinițe
HOTĂRÂREA Nr. 15/2016 - însușire modificări inventar domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 16/2016 - acordare facilități fiscale conform OUG nr. 44/2015
HOTĂRÂREA Nr. 17/2016 - alegerea președintelui de ședință (martie-mai 2016)
HOTĂRÂREA Nr. 18/2016 - aprobarea Regulamentului de pășunat
HOTĂRÂREA Nr. 19/2016 - aprobarea rectificării I a bugetului local pe 2016
HOTĂRÂREA Nr. 20/2016 - încetarea contractului cu CMI Fanaragiu Luciana-Irina
HOTĂRÂREA Nr. 21/2016 - concesionarea fără licitație a unui spațiu din domeniul privat
HOTĂRÂREA Nr. 22/2016 - aprobarea contului de execuție - trimestrul I 2016
HOTĂRÂREA Nr. 23/2016 - stabilirea indemnizațiilor pentru personalul SVSU Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 24/2016 - aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor
HOTĂRÂREA Nr. 01/2016 - alegerea Comisiei de validare a Consiliului local
HOTĂRÂREA Nr. 02/2016 - validarea mandatelor consilierilor aleși la 5 iunie 2016
HOTĂRÂREA Nr. 03/2016 - constituirea Consiliului local ales la 5 iunie 2016
HOTĂRÂREA Nr. 04/2016 - alegerea președintelui de ședință (iunie-august 2016)
HOTĂRÂREA Nr. 05/2016 - alegerea viceprimarului comunei Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 06/2016 - constituirea comisiilor de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 07/2016 - desemnare reprezentanți C.L. în C.A. al școlii
HOTĂRÂREA Nr. 08/2016 - aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv și Statut ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 09/2016 - desemnare reprezentant C.L. în A.G.A. ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 10/2016 - acordare mandat special reprezentatului în A.G.A. ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 11/2016 - desemnarea persoane în A.G.A. ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 12/2016 - aprobarea contului de execuție - trimestrul II 2016
HOTĂRÂREA Nr. 13/2016 - concesionare teren 500 mp către SNTGN Transgaz SA
HOTĂRÂREA Nr. 14/2016 - aprobarea Regulament de organizare și funcționare C.L.
HOTĂRÂREA Nr. 15/2016 - aprobarea rectificării a III-a bugetului local pe 2016
HOTĂRÂREA Nr. 16/2016 - aprobarea ITE înființare sistem de distribuție gaze naturale
HOTĂRÂREA Nr. 17/2016 - aprobare concesionare serviciu public distribuție gaze naturale
HOTĂRÂREA Nr. 18/2016 - aprobarea dimensionării traseului Tufeștii de Jos - Vaslui
HOTĂRÂREA Nr. 19/2016 - alegerea președintelui de ședință septembrie-noiembrie 2016
HOTĂRÂREA Nr. 20/2016 - reorganizare Comisie inventariere bunuri domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 21/2016 - însușire completare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 22/2016 - concesionare prin licitație publică Dispensar medical Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 23/2016 - aprobarea ITE și SF reabilitare iluminat public
HOTĂRÂREA Nr. 24/2016 - aprobarea rectificării a V-a bugetului local pe 2016
HOTĂRÂREA Nr. 25/2016 - aprobarea contului de execuție - trimestrul III 2016
HOTĂRÂREA Nr. 26/2016 - însușire modificare și completare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 27/2016 - concesionare spațiu și teren Dispensar Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 28/2016 - aprobarea Programului de deszăpezire iarna 2016-2017
HOTĂRÂREA Nr. 29/2016 - reconstituirea Consiliului comunitar consultativ
HOTĂRÂREA Nr. 30/2016 - taxe și impozite 2017
HOTĂRÂREA Nr. 31/2016 - protocol colaborare DRPCIV și ONRC
HOTĂRÂREA Nr. 32/2016 - președinte de ședință (decembrie 2016 - februarie 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 33/2016 - aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local pe 2016
HOTĂRÂREA Nr. 34/2016 - aprobarea numărului de burse pentru anul școlar 2016-2017
HOTĂRÂREA Nr. 35/2016 - aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 2016

Vizualizari: 101
Data creare: 12-01-2016 08:44:22
Starea vremii
Localitatea: Rebricea
Latitudine -> 46.866539°
Longitudine -> 27.559851°
Astazi
Joi 26-04-2018
Partial noros
Partial noros
Temperatura
16°C
Minima zilei --> 15°C
Maxima zilei --> 27°C
Presiune atmosferica --> 0.99 Bar
Umiditate --> 62 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 11.00 km/h
Directie vant --> SSV
Soarele rasare --> 6:1 am
Soarele apune --> 8:14 pm
Maine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 13°C
Maxima zilei --> 20°C
Poimaine
Insorit
Insorit
Minima zilei --> 9°C
Maxima zilei --> 24°C