Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.


Comuna Rebricea --> Secretariat --> Hotărâri Consiliul Local 2015

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2015


Documente pdf
HOTÃRÂREA Nr. 01/2015 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - decembrie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 02/2015 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrãri de interes local
HOTÃRÂREA Nr. 03/2015 - acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare - an 2014
HOTÃRÂREA Nr. 04/2015 - aprobarea menținerii Rețelei școlare a unitãților de învãțãmânt
HOTÃRÂREA Nr. 05/2015 - aprobarea modificãrilor Actului Constitutiv și a Statutului ADIV
HOTÃRÂREA Nr. 06/2015 - aprobarea cofinanțãrii proiectului regional de apã și apã uzatã
HOTÃRÂREA Nr. 07/2015 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgențã
HOTÃRÂREA Nr. 08/2015 - aprobarea Planului de analizã și acoperire a riscurilor - anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 09/2015 - aprobarea numãrului de asistenți personali pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 10/2015 - atribuirea în folosințã gratuitã a unui teren de 5 mp cãtre E.ON
HOTÃRÂREA Nr. 11/2015 - încetarea mandatului de viceprimar al domnului Zaharia Petrea
HOTÃRÂREA Nr. 12/2015 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - ianuarie 2015
HOTÃRÂREA Nr. 13/2015 - aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice apã și canalizare
HOTÃRÂREA Nr. 14/2015 - aprobarea bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 15/2015 - alegerea viceprimarului comunei Rebricea, județul Vaslui
HOTÃRÂREA Nr. 16/2015 - alegerea președintelui de ședințã pentru martie - mai 2015
HOTÃRÂREA Nr. 17/2015 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - februarie 2015
HOTÃRÂREA Nr. 18/2015 - acordarea mandat reprezentantului comunei în AGA ADIV
HOTÃRÂREA Nr. 19/2015 - acordarea mandat reprezentantului comunei în AGA ADIV
HOTÃRÂREA Nr. 20/2015 - delegarea serviciului de alimentare apa si canalizare
HOTÃRÂREA Nr. 21/2015 - privind stabilirea și sancționarea unor contravenții
HOTÃRÂREA Nr. 22/2015 - reorganizarea Comisiei pentru inventarul domeniului public
HOTÃRÂREA Nr. 23/2015 - însușirea propunerii Comisiei de modificare a inventarului public
HOTÃRÂREA Nr. 24/2015 - privind aprobarea rectificãrii I a bugetului local pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 25/2015 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - martie 2015
HOTÃRÂREA Nr. 26/2015 - trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat
HOTÃRÂREA Nr. 27/2015 - însușirea propunerii Comisiei de modificare a inventarului public
HOTÃRÂREA Nr. 28/2015 - privind revocarea Hotararii Consiliului local Rebricea nr. 41/2014
HOTÃRÂREA Nr. 29/2015 - privind scutirea la plata majorarilor de intarziere pentru neplata
HOTÃRÂREA Nr. 30/2015 - stabilirea unei taxe pentru eliberarea atestatului de producãtor
HOTÃRÂREA Nr. 31/2015 - privind reconstituirea Consiliului comunitar consultativ
HOTÃRÂREA Nr. 32/2015 - privind acceptarea unor contracte de donatie cu sarcini
HOTÃRÂREA Nr. 33/2015 - privind participarea comunei Rebricea la Acordul de Parteneriat
HOTÃRÂREA Nr. 34/2015 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - aprilie 2015
HOTÃRÂREA Nr. 35/2015 - privind aprobarea contrului de execuție - trim. I 2015
HOTÃRÂREA Nr. 36/2015 - privind aprobarea concesionãrii fãrã licitație publicã
HOTÃRÂREA Nr. 37/2015 - aprobarea utilizãrii cu titlu gratuit a unor terenuri pentru RO-NET
HOTÃRÂREA Nr. 38/2015 - alegerea președintelui de ședințã pentru iunie - august 2015
HOTÃRÂREA Nr. 39/2015 - privind aprobarea Regulamentului pentru "Cetãțean de onoare"
HOTÃRÂREA Nr. 40/2015 - privind acordarea titlului de "Cetãțean de onoare"
HOTÃRÂREA Nr. 41/2015 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - mai 2015
HOTÃRÂREA Nr. 42/2015 - atestarea apartenență la domeniul public și înscriere în CF
HOTÃRÂREA Nr. 43/2015 - privind aprobarea comisionului pentru plãțile on-line
HOTÃRÂREA Nr. 44/2015 - privind aprobarea înființãrii postului de șofer
HOTÃRÂREA Nr. 45/2015 - privind modificarea și completarea HCL nr. 32/2015
HOTÃRÂREA Nr. 46/2015 - aprobarea rectificãrii a II-a a bugetului local pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 47/2015 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - iunie 2015
HOTÃRÂREA Nr. 48/2015 - plata cotizației cãtre GAL "Ștefan cel Mare" pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 49/2015 - acceptarea unor contracte de donație în formã autenticã
HOTÃRÂREA Nr. 50/2015 - privind aprobarea contrului de execuție - trim. II 2015
HOTÃRÂREA Nr. 51/2015 - însușirea propunerii Comisiei de modificare a inventarului public
HOTÃRÂREA Nr. 52/2015 - aprobarea rectificãrii a III-a a bugetului local pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 53/2015 - alegerea președintelui de ședințã (septembrie-noiembrie)
HOTÃRÂREA Nr. 54/2015 - desemnare reprezentanți CL în CA Școala Draxeni
HOTÃRÂREA Nr. 55/2015 - aprobare organigramã, nr. posturi și stat de funcții
HOTÃRÂREA Nr. 56/2015 - aprobarea rectificãrii a IV-a a bugetului local pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 57/2015 - însușirea propunerii Comisiei de modificare a inventarului public
HOTÃRÂREA Nr. 58/2015 - aprobarea Strategiei de dezvoltare localã 2014 - 2020
HOTÃRÂREA Nr. 59/2015 - implementare "Modernizare drumuri agricole de exploatare"
HOTÃRÂREA Nr. 60/2015 - implementare "Modernizare drumuri de interes local"
HOTÃRÂREA Nr. 61/2015 - aprobare modificare statut ADIV
HOTÃRÂREA Nr. 62/2015 - aprobare Program de deszãpezire 2015-2016
HOTÃRÂREA Nr. 63/2015 - privind aprobarea contului de execuție - trim. III 2015
HOTÃRÂREA Nr. 64/2015 - aprobarea rectificãrii a V-a a bugetului local pe anul 2015
HOTÃRÂREA Nr. 65/2015 - taxe și impozite 2016
HOTÃRÂREA Nr. 66/2015 - aprobare ITE Modernizare școala Draxeni
HOTÃRÂREA Nr. 67/2015 - aprobare ITE Amenajare podețe în comuna Rebricea
HOTÃRÂREA Nr. 68/2015 - aprobarea rectificãrii a VI-a a bugetului local pe 2015
HOTÃRÂREA Nr. 69/2015 - alegerea președintelui de ședințã (decembrie-februarie)
HOTĂRÂREA Nr. 70/2015 - aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
HOTĂRÂREA Nr. 71/2015 - aprobarea prelungirii P.U.G. și R.L.U.
HOTĂRÂREA Nr. 72/2015 - aprobarea rectificării a VII-a a bugetului local pe 2015
HOTĂRÂREA Nr. 73/2015 - aprobarea înființării unui post de asistent medical comunitar
HOTĂRÂREA Nr. 74/2015 - aprobarea contului de execuție pentru 2015

Vizualizari: 989
Data creare: 07-05-2015 14:51:49

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2014


Documente pdf
HOTÃRÂREA Nr. 01/2014 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrãri de interes local
HOTÃRÂREA Nr. 02/2014 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgențã
HOTÃRÂREA Nr. 03/2014 - privind aprobarea Planului de analizã și acoperire a riscurilor
HOTÃRÂREA Nr. 04/2014 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - decembrie 2013
HOTÃRÂREA Nr. 05/2014 - aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 06/2014 - se ia act de incetarea de drept a calitatii de consilier local
HOTÃRÂREA Nr. 07/2014 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - ianuarie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 08/2014 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului ADIV
HOTÃRÂREA Nr. 09/2014 - aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG Rebricea
HOTÃRÂREA Nr. 10/2014 - privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
HOTÃRÂREA Nr. 11/2014 - privind alegerea presedintelui de sedințã - martie - mai 2014
HOTÃRÂREA Nr. 12/2014 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - februarie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 13/2014 - organizarea Comisiei pentru inventarul domeniului public
HOTÃRÂREA Nr. 14/2014 - însușirea propunerii Comisiei de modificare a inventarului public
HOTÃRÂREA Nr. 15/2014 - privind aprobarea unor indicatori tehnico - economici
HOTÃRÂREA Nr. 16/2014 - aprobarea organigramei, nr. de posturi și statului de funcții
HOTÃRÂREA Nr. 17/2014 - privind aprobarea rectificãrii I a bugetului local, pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 18/2014 - stabilirea unei taxe speciale pentru serviciul de salubrizare
HOTÃRÂREA Nr. 19/2014 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - martie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 20/2014 - aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse SVSU Rebricea
HOTÃRÂREA Nr. 21/2014 - privind aprobarea numãrului de asistenți personali
HOTÃRÂREA Nr. 22/2014 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - aprilie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 23/2014 - aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2013
HOTÃRÂREA Nr. 24/2014 - privind alegerea președintelui de ședințã - iunie - august 2014
HOTÃRÂREA Nr. 25/2014 - desemnarea reprezentanților C.L. în C.A. Școala Draxeni
HOTÃRÂREA Nr. 26/2014 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - mai 2014
HOTÃRÂREA Nr. 27/2014 - privind validarea mandatului unui consilier local
HOTÃRÂREA Nr. 28/2014 - modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate
HOTÃRÂREA Nr. 29/2014 - aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice - iunie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 30/2014 - privind aprobarea rectificãrii a III-a a bugetului pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 31/2014 - privind aprobarea rectificãrii a IV-a a bugetului pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 32/2014 - alegerea președintelui de ședințã - septembrie - noiembrie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 33/2014 - aprobarea decontãrii navetei cadre - iulie-august 2014
HOTÃRÂREA Nr. 34/2014 - privind aprobarea rectificãrii a V-a a bugetului pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 35/2014 - privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADIV
HOTÃRÂREA Nr. 36/2014 - aprobarea evaluãrii pãșunii comunale aflatã în domeniul privat
HOTÃRÂREA Nr. 37/2014 - concesionarea fãrã licitație a unor spații din domeniul public
HOTÃRÂREA Nr. 38/2014 - suplimentarea cotelor lunare ale consumului de carburant
HOTÃRÂREA Nr. 39/2014 - aprobarea Programului de deszãpezire și combatere a poleiului
HOTÃRÂREA Nr. 40/2014 - aprobarea necesitãții și oportunitãții derulãrii After School
HOTÃRÂREA Nr. 41/2014 - stabilirea unei redevențe anuale pentru terenurile concesionate
HOTÃRÂREA Nr. 42/2014 - privind aprobarea oportunitatii participarii la PNDR 2014-2020
HOTÃRÂREA Nr. 43/2014 - decontarea navetei cadrelor didactice - septembrie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 44/2014 - privind aprobarea rectificãrii a VI-a a bugetului pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 45/2014 - desemnarea reprezentanților C.L. în C.A. Școala Draxeni
HOTÃRÂREA Nr. 46/2014 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - octombrie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 47/2014 - aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru 2015
HOTÃRÂREA Nr. 48/2014 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul III
HOTÃRÂREA Nr. 49/2014 - privind alegerea președintelui de ședințã - decembrie - februarie
HOTÃRÂREA Nr. 50/2014 - aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul Vaslui
HOTÃRÂREA Nr. 51/2014 - privind aprobarea rectificãrii a VII-a a bugetului pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 52/2014 - retragerea dreptului de folosințã a terenului Benchea Gheorghițã
HOTÃRÂREA Nr. 53/2014 - aprobarea decontãrii navetei cadrelor didactice - noiembrie 2014
HOTÃRÂREA Nr. 54/2014 - privind aprobarea rectificãrii a VIII-a a bugetului pe anul 2014
HOTÃRÂREA Nr. 55/2014 - stabilirea de impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2015
HOTÃRÂREA Nr. 56/2014 - aprobarea contul încheiere exercițiu bugetar pentru 2014

Vizualizari: 707
Data creare: 07-05-2015 16:35:54

Prezentarea comunității

Situată în partea de nord a județului Vaslui la limita cu Județul Iași, comuna Rebricea este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Vaslui cu importante proiecte în domeniul agricol și economic.