Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.Ultimele documente incărcate


Documente pdf
• Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”, solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA-IFN și plata comisionului de garantare.
• Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 1000 mp identificat cu numărul cadastral 74877, înscris în cartea funciară cu nr. 74877, în favoarea doamnei CÂRLESCU DINUȚA, proprietar al construcției - locuință proprietate personală, edificată pe acest teren în condițiile Legii nr. 15/2003.
• Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 1000 mp identificat cu numărul cadastral 74859, înscris în cartea funciară cu nr. 74859, în favoarea doamnei ENACHE DĂNUȚA ALINA, proprietar al construcției - locuință proprietate personală, edificată pe acest teren în condițiile Legii nr. 15/2003.
• Proiect de hotărâre de modificare și completare HCL nr. 55/2021 privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Rebricea.
• Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea.
• Dispoziția nr. 146/2023.
HOTĂRÂREA Nr. 25/2023 - rectificare I buget local 2023
• Dispoziția nr. 114/2023 privind aprobarea Planului de Integritate pentru anul 2023.
• Inventarul măsurilor de transparență și indicatorii de evaluare.
• Raport de evaluare a incidentelor de integritate în anul 2022.
• Raport privind stadiul implementării SNA 2021/2025.
Anunț de atribuire (afișat 03.02.2023)
Lista operatorilor economici care au depus oferta în termen (afișat 13.01.2023)
09 - 16.03.2023 - Benchea Nicușor și Benchea Mihaela - 0,1434 ha
08 - 16.03.2023 - Benchea Luciean și Benchea Rodica - 0,1434 ha
07 - 16.03.2023 - Benchea Cristian și Benchea Mihaela-Raluca - 0,1434 ha
06 - 16.03.2023 - Benchia Dănuț și Benchia Carolina - 0,1434 ha
05 - 16.03.2023 - Benchea Radu și Benchea Carolina - 0,1434 ha
HOTĂRÂRI Nr. 17-24/2023 - modificări HCL de aprobare locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 16/2023 - aprobare menținere UAT în GAL Ștefan cel Mare
HOTĂRÂREA Nr. 15/2023 - aprobare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor 2023
HOTĂRÂREA Nr. 14/2023 - aprobare cont de execuție 2022
Lista beneficiarilor VMG - februarie 2023
HOTĂRÂREA Nr. 13/2023 - modificarea unei comisii de specialitate din CL
HOTĂRÂREA Nr. 12/2023 - completarea inventarului domeniului privat
HOTĂRÂREA Nr. 11/2023 - aprobarea Regulamentului privind închirierea pășunilor
Regulamentul privind organizarea păşunatului şi închirierea pajiştilor din domeniul privat al comunei Rebricea
04 - 27.02.2023 - Cârlescu Ștefan - 0,22 ha
Situație CU și AC/AD eliberate în anul 2022
Anunț oficiere căsătorie în data de 06.03.2023

Convocare ședință ordinară CL Rebricea - 31.03.2023

Se convoacă Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui, în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2023, ora 13.00, la sala de ședințe a Consiliul Local Rebricea.

Documente pdf
• Dispoziția nr. 146/2023.
• Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea.
• Proiect de hotărâre de modificare și completare HCL nr. 55/2021 privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Rebricea.
• Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 1000 mp identificat cu numărul cadastral 74859, înscris în cartea funciară cu nr. 74859, în favoarea doamnei ENACHE DĂNUȚA ALINA, proprietar al construcției - locuință proprietate personală, edificată pe acest teren în condițiile Legii nr. 15/2003.
• Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 1000 mp identificat cu numărul cadastral 74877, înscris în cartea funciară cu nr. 74877, în favoarea doamnei CÂRLESCU DINUȚA, proprietar al construcției - locuință proprietate personală, edificată pe acest teren în condițiile Legii nr. 15/2003.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”, solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA-IFN și plata comisionului de garantare.

Vizualizari: 11
Data creare: 24-03-2023 14:15:33

Anunț programare APIA 2023Vizualizari: 27
Data creare: 09-03-2023 14:26:28

STOP INCENDIILOR DE VEGETAȚIE!Vizualizari: 21
Data creare: 06-03-2023 12:29:09

Plătește online impozite şi taxe


Linkuri externe
Plătește amenzile prin Ghișeul.ro
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi
Plătește taxele și impozitele prin Ghișeul.ro
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale

Vizualizari: 54
Data creare: 03-02-2023 13:17:38

Anunț de participare

UAT Comuna Rebricea anunță operatorii economici interesați cu privire la demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii masă caldă pentru participanți cursuri de calificare în cadrul proiectului „Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea” POCU/827/5/2/139981 - organizată în baza procedurii proprii pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Detaliile cu privire la condițiile de participare la procedură și documentația de atribuire le regăsiți în documentele de mai jos:

Documente pdf
Anunț de participare (afișat 28.12.2022)
Documentația de atribuire (afișat 28.12.2022)
Lista operatorilor economici care au depus oferta în termen (afișat 13.01.2023)
Anunț de atribuire (afișat 03.02.2023)

Linkuri externe
Formulare editabile (afișat 28.12.2022)
https://docs.google.com/document/d/149WyfE64T3U6J7fnX48lWAhtWnRkLw9f/edit?usp=share_link&ouid=101134255954205382478&rtpof=true&sd=true

Vizualizari: 34
Data creare: 28-12-2022 13:31:05

INFORMARE FOSE SEPTICEDocumente pdf
Formular de înscriere

Vizualizari: 124
Data creare: 20-10-2022 11:09:36

INFORMARE GRIPA AVIARĂVizualizari: 131
Data creare: 06-10-2022 14:36:31

Anunț de participare la licitație publică

UAT Comuna Rebricea anunță operatorii economici interesați asupra licitației publice privind închirierea unui teren în suprafață de 50 mp teren situat în intravilanul satului Rebricea, comuna Rebricea, județul Vaslui, tarlaua 83, parcela 20, număr cadastral 74832, aparținând domeniului public al Comunei Rebricea, conform caietului de sarcini, HCL nr. 100/29.09.2022 și OUG nr. 57/03.07.2019.

Documente pdf
Anunț licitație publică închiriere teren (afișat 04.10.2022)

Vizualizari: 65
Data creare: 04-10-2022 14:46:07

Ședința Comitetului Local pentru Situați de Urgență

Ședința CLSU Rebricea din 01.07.2022 privind organizarea, luarea de măsuri și restricții având în vedere deficitul mare de apă datorat fenomenului de secetă prelungită la nivelul Comunei Rebricea, identificarea de soluții de rezolvare a problemei privind lipsa de apă la nivelul comunei și de fonduri pentru a pune în aplicare soluțiile identificate.

Sinteza ședinției se regăsește în documentul de mai jos:

Documente pdf
Proces-verbal ședință CLSU Rebricea 01.07.2022

Vizualizari: 173
Data creare: 01-07-2022 14:52:46

Activități CISC RebriceaVizualizari: 87
Data creare: 26-03-2022 14:09:01

Registrul cu minute ședințe publice locale

Pagină în curs de actualizare

Vizualizari: 119
Data creare: 10-03-2022 12:44:52

Registrul hotărârilor adoptate

Pagină în curs de actualizare

Vizualizari: 125
Data creare: 10-03-2022 12:09:51

Registrul proiectelor de hotărâri

Pagină în curs de actualizare

Vizualizari: 125
Data creare: 10-03-2022 12:08:31

Registrul dispozițiilor emise

Pagină în curs de actualizare

Documente pdf
Registrul dispozițiilor emise - anul 2022

Vizualizari: 114
Data creare: 10-03-2022 11:48:52

Registrul proiectelor de dispoziții

Pagină în curs de actualizare

Vizualizari: 118
Data creare: 10-03-2022 11:47:37

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2022


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2022 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2022
HOTĂRÂREA Nr. 02/2022 - aprobare situații pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 03/2022 - aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 04/2022 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2022
HOTĂRÂREA Nr. 05/2022 - menținere rețea școlara an 2022/2023
HOTĂRÂREA Nr. 06/2022 - alegere președinte de ședință (februarie-martie 2022)
HOTĂRÂREA Nr. 07/2022 - aprobare cont încheiere exercițiu bugetar pentru 2021
HOTĂRÂREA Nr. 08/2022 - modificare și completare HCL 18/2021 taxe și impozite locale
HOTĂRÂREA Nr. 09-16/2022 - retrageri locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 17/2022 - aprobare buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 18/2022 - modificare HCL nr. 48/2021
HOTĂRÂREA Nr. 19/2022 - completare HCL nr. 50/2021 ROF CISC
HOTĂRÂREA Nr. 20/2022 - aprobare ROF Cămin Cultural
HOTĂRÂREA Nr. 21/2022 - aprobare ROF Biblioteca Publică
HOTĂRÂREA Nr. 22/2022 - mandat special ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 23/2022 - mandat special ADI-APC vot aderare
HOTĂRÂREA Nr. 24/2022 - modificare HCL nr. 8/2022
HOTĂRÂREA Nr. 25/2022 - desemnare reprezentant CL comisie concurs director
HOTĂRÂREA Nr. 26/2022 - scutire parțială taxă salubrizare
HOTĂRÂREA Nr. 27/2022 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 28/2022 - aprobarea numărului de burse școlare an școlar 2021/2022
HOTĂRÂREA Nr. 29/2022 - revocare HCL nr. 52/2021
HOTĂRÂREA Nr. 30/2022 - înființarea și organizarea Serviciului de transport public local
HOTĂRÂREA Nr. 31/2022 - aprobare plan analiza riscuri 2022
HOTĂRÂREA Nr. 32/2022 - desemnare consilieri pentru comisie evaluare secretar
HOTĂRÂREA Nr. 33/2022 - aprobare folosință gratuită DELGAZ GRID
HOTĂRÂREA Nr. 34/2022 - aprobare deviz general estimativ proiect gaze
HOTĂRÂREA Nr. 35-46/2022 - atribuire locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 47/2022 - modificare HCL nr. 4/2022
HOTĂRÂREA Nr. 48/2022 - aprobare depunere proiect PNRR Componenta 5
HOTĂRÂREA Nr. 49/2022 - aprobare ITE proiect CNI2
HOTĂRÂREA Nr. 50/2022 - aprobare depunere proiect PNRR Componenta 10
HOTĂRÂREA Nr. 51/2022 - atribuire contract delegare gestiune transport public
HOTĂRÂREA Nr. 52/2022 - alegere președinte de ședință (mai-iulie 2022)
HOTĂRÂREA Nr. 53/2022 - indexare taxe și impozite locale pentru anul 2023
HOTĂRÂREA Nr. 54/2022 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 55/2022 - aprobare cont de execuție trimestrul I 2022
HOTĂRÂREA Nr. 56/2022 - depunere proiect PNRR C10 I.1.2
HOTĂRÂREA Nr. 57/2022 - participare programul Rabla 2022
HOTĂRÂREA Nr. 58/2022 - modificare HCL 50/2022
HOTĂRÂREA Nr. 59/2022 - depunere proiect PNRR C10 I.1.2
HOTĂRÂREA Nr. 60/2022 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 61/2022 - rectificare I buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 62-66/2022 - retragere și atribuiri locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 67/2022 - aprobarea "Nomenclatorului stradal al Comunei Rebricea"
HOTĂRÂREA Nr. 68/2022 - modificare componență Consiliul comunitar consultativ
HOTĂRÂREA Nr. 69/2022 - însușire rapoarte evaluare terenuri
HOTĂRÂREA Nr. 70/2022 - modificare HCL 23/2016 privind indemnizațiile SVSU
HOTĂRÂREA Nr. 71-74/2022 - atribuiri și retragere locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 75/2022 - alegere președinte de ședință (august-septembrie 2022)
HOTĂRÂREA Nr. 76/2022 - aprobare cont de execuție trimestrul II 2022
HOTĂRÂREA Nr. 77/2022 - reprezentanți CA școala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 78/2022 - atribuire loc de casă
HOTĂRÂREA Nr. 79/2022 - aprobare rectificare II buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 80/2022 - completare la domeniul privat
HOTĂRÂREA Nr. 81/2022 - atribuire loc de casă
HOTĂRÂREA Nr. 82/2022 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 83/2022 - retragere loc de casă
HOTĂRÂREA Nr. 84-87/2022 - atribuire locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 88/2022 - completare HCL nr. 69/2022
HOTĂRÂREA Nr. 89/2022 - aprobare Regulament atribuire locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 90/2022 - aprobare rectificare III buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 91/2022 - actualizare salarii
HOTĂRÂREA Nr. 92/2022 - mandat special ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 93/2022 - modificare HCL nr. 67/2022 nomenclator stradal
HOTĂRÂREA Nr. 94/2022 - modificare HCL nr. 4/2022 normativ cheltuieli
HOTĂRÂREA Nr. 95/2022 - aprobare SF si indicatori tehnico-economici POIM
HOTĂRÂREA Nr. 96/2022 - punere la dispoziție terenuri POIM
HOTĂRÂREA Nr. 97/2022 - aprobare rectificare IV buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 98/2022 - depunere proiect PNRR C3
HOTĂRÂREA Nr. 99/2022 - reprezentanți CL Rebricea în CA școala
HOTĂRÂREA Nr. 100/2022 - închiriere prin licitație publică teren
HOTĂRÂREA Nr. 101/2022 - aprobare rectificare V buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 102/2022 - aprobare rectificare VI buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 103/2022 - aprobare număr și cuantum burse școlare
HOTĂRÂREA Nr. 104/2022 - alegere președinte de ședință (noiembrie-ianuarie)
HOTĂRÂREA Nr. 105/2022 - aprobare Program deszăpezire 2022-2023
HOTĂRÂREA Nr. 106/2022 - modificare HCL nr. 59/2015
HOTĂRÂREA Nr. 107-109/2022 - atribuire locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 110/2022 - aprobare rectificare VII buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 111/2022 - aprobare cont de execuție trimestrul III 2022
HOTĂRÂREA Nr. 112/2022 - aprobare teren folosință gratuită DELGAZ GRID
HOTĂRÂREA Nr. 113/2022 - aprobare modificare HCL 103/2022 burse școlare
HOTĂRÂREA Nr. 114/2022 - aprobare modificări contract delegare apă/canalizare
HOTĂRÂREA Nr. 115/2022 - aprobare protocol colaborare cu MMPS
HOTĂRÂREA Nr. 116/2022 - înființare Club Sportiv "Viitorul Rebricea 2022"
HOTĂRÂREA Nr. 117/2022 - atribuire loc de casă
HOTĂRÂREA Nr. 118/2022 - implementare proiect achiziție utilaje
HOTĂRÂREA Nr. 119/2022 - actualizare deviz achiziție autoutilitară
HOTĂRÂREA Nr. 120/2022 - depunere proiect PNRR C3
HOTĂRÂREA Nr. 121/2022 - aprobare înscriere în ADIV Digitalizare
HOTĂRÂREA Nr. 122/2022 - aprobare rectificare VIII buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 123/2022 - încetare de drept mandat consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 124/2022 - modificare nomenclator stradal
HOTĂRÂREA Nr. 125/2022 - aprobare rectificare IX buget local 2022
HOTĂRÂREA Nr. 126/2022 - modificare HCL taxe și impozite 2023
HOTĂRÂREA Nr. 127/2022 - declarare stare insolvabilitate PF
HOTĂRÂREA Nr. 128/2022 - aprobare ITE proiect Anghel Saligny
HOTĂRÂREA Nr. 129/2022 - aprobare PUZ amplasare eoliene

Vizualizari: 230
Data creare: 04-02-2022 13:57:59

Dispoziții ale primarului - 2022


Documente pdf
Dispoziția nr. 17/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 28.01.2022.
Dispoziția nr. 54/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 10.02.2022.
Dispoziția nr. 59/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 21.02.2022.
Dispoziția nr. 66/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 28.02.2022.
Dispoziția nr. 117/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 31.03.2022.
Dispoziția nr. 257/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 08.04.2022.
Dispoziția nr. 270/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 19.04.2022.
Dispoziția nr. 300/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 20.05.2022.
Dispoziția nr. 309/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 27.05.2022.
Dispoziția nr. 350/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 24.06.2022.
Dispoziția nr. 418/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 29.07.2022.
Dispoziția nr. 451/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 31.08.2022.
Dispoziția nr. 477/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 12.09.2022.
Dispoziția nr. 502/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 29.09.2022.
Dispoziția nr. 556/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 10.10.2022.
Dispoziția nr. 573/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 31.10.2022.
Dispoziția nr. 581/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 04.11.2022.
Dispoziția nr. 610/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 25.11.2022.
Dispoziția nr. 650/2022 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 09.12.2022.
Dispoziția nr. 657/2022 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 20.12.2022.

Vizualizari: 108
Data creare: 21-01-2022 09:34:36

Centrul Integrat de Servicii ComunitareVizualizari: 425
Data creare: 22-11-2021 11:21:02

Anunț privind ajutorul pentru încălzirea locuinței

Potrivit H.G. nr. 1073/2021, familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:
- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
- suplimentul pentru energie. 

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinț
Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere - declarație pe propria răspundere (Anexa 1)
Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie
Cerere - declarație pe propria răspundere (Anexa 1A - beneficiari ajutor social)
Informații utile privind ajutorul pentru încălzirea locuinței
Cerere - declarație pe propria răspundere (Anexa 1) - PDF editabil

Vizualizari: 446
Data creare: 18-10-2021 12:06:44

ANUNȚ PUBLICARE DOCUMENTE CADASTRU SISTEMATIC

Unitatea administrativ-teritorială REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5-NEGUROAIA TATOMIREȘTI, 15-DEAL MĂCREȘTI, 43-LA IZVOR-SASOVA, 59-VĂLMĂȘIE OGOARE TUFEȘTII DE JOS, 79-GRADINĂRIE ȘES BOLAȚI, 89-REBRICIOARA, 90-DRUMUL REBRICII, 96-FÂNAȚ SASOVA (cu diminuările rezultate din măsurători corespunzatoare fiecărui sector) începând cu data de 16.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
PLAN CADASTRAL SECTOR 5
OPIS ALFABETIC SECTOR 5
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 5
PLAN CADASTRAL SECTOR 15
OPIS ALFABETIC SECTOR 15
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 15
PLAN CADASTRAL SECTOR 43
OPIS ALFABETIC SECTOR 43
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 43
PLAN CADASTRAL SECTOR 59
OPIS ALFABETIC SECTOR 59
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 59
PLAN CADASTRAL SECTOR 79
OPIS ALFABETIC SECTOR 79
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 79
PLAN CADASTRAL SECTOR 89
OPIS ALFABETIC SECTOR 89
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 89
PLAN CADASTRAL SECTOR 90
OPIS ALFABETIC SECTOR 90
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 90
OPIS ALFABETIC SECTOR 90
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 90
PLAN CADASTRAL SECTOR 96
OPIS ALFABETIC SECTOR 96
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 96

Vizualizari: 297
Data creare: 17-06-2021 06:59:39

Centrul Integrat de Servicii Comunitare RebriceaDocumente pdf
Prezentare proiect POCU/827/5/2/139981

Vizualizari: 565
Data creare: 08-06-2021 09:24:17

Lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016, vă aducem la cunoștință faptul că prestatorul de servicii funerare avizat pe raza comunei Rebricea este SC Edenvis SRL - CUI 32551008.

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 25/2021 - avizare activități de pompe funebre și similare SC EDENVIS SRL
Lista documentelor necesare pentru avizul Consiliului Local în domeniul serviciilor funerare

Vizualizari: 557
Data creare: 03-06-2021 13:15:17

Anunț de participare

UAT Comuna Rebricea anunță operatorii economici interesați cu privire la demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii masă caldă pentru elevi în cadrul proiectului „Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea” POCU/827/5/2/139981 - organizată în baza procedurii proprii pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Detaliile cu privire la condițiile de participare la procedură și documentația de atribuire le regăsiți în documentele de mai jos:

Documente pdf
Anunț de participare (afișat 31.05.2021)
Documentația de atribuire (afișat 31.05.2021)
Răspuns consolidat la solicitare clarificări (afișat 07.06.2021)
Lista operatorilor economici care au depus oferta în termen (afișat 11.06.2021)
Anunț de atribuire (afișat 21.07.2021)

Linkuri externe
Formulare editabile (afișat 31.05.2021)
https://drive.google.com/file/d/1OQ63BpFa1i_S3Fx9IU_q8l2p-W-_B33p/view?usp=sharing

Vizualizari: 251
Data creare: 31-05-2021 16:49:40

Dispoziții ale primarului - 2021


Documente pdf
Dispoziția nr. 25/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 25.01.2021.
Dispoziția nr. 50/2021 - convocare ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 12.02.2021.
Dispoziția nr. 59/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 26.02.2021.
Dispoziția nr. 129/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 31.03.2021.
Dispoziția nr. 190/2021 - convocare adunare sătească a locuitorilor din Bolați
Dispoziția nr. 220/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 31.05.2021.
Dispoziția nr. 249/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 30.06.2021.
Dispoziția nr. 271/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 21.07.2021.
Dispoziția nr. 330/2021 - convocarea ședință extraordinară C.L. Rebricea în data de 24.09.2021
Dispoziția nr. 369/2021 - convocarea ședință extraordinară C.L. Rebricea în data de 29.10.2021
Dispoziția nr. 408/2021 - convocare ședință ordinară a C.L. Rebricea în data de 12.11.2021.
Dispoziția nr. 412/2021 - reactualizare componență CLSU Rebricea.
Dispoziția nr. 416/2021 - convocarea ședință extraordinară C.L. Rebricea în data de 25.11.2021.
Dispoziția nr. 434/2021 - convocarea ședință extraordinară C.L. Rebricea în data de 07.12.2021.
Dispoziția nr. 443/2021 - convocarea ședință extraordinară C.L. Rebricea în data de 17.12.2021.
Dispoziția nr. 453/2021 - convocarea ședință ordinară C.L. Rebricea în data de 23.12.2021.

Vizualizari: 286
Data creare: 16-03-2021 08:40:58

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2021


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2021 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2021
HOTĂRÂREA Nr. 02/2021 - aprobare situații pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 03/2021 - aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 04/2021 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2021
HOTĂRÂREA Nr. 05/2021 - modificare componență Consiliul Comunitar Consultativ
HOTĂRÂREA Nr. 06/2021 - aprobare deviz general actualizat modernizare scoala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 07/2021 - alegere președinte de ședință (februarie-aprilie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 08/2021 - actualizare taxe și impozite 2021
HOTĂRÂREA Nr. 09/2021 - asumare buget și contribuție proprie proiect POCU/5.2/139981
HOTĂRÂREA Nr. 10/2021 - aprobare cont încheiere exercițiu bugetar pentru 2020
HOTĂRÂREA Nr. 11/2021 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 12/2021 - desemnare consilieri locali comisie evaluare secretar general
HOTĂRÂREA Nr. 13/2021 - aprobare Plan de analiză și acoperire a riscurilor 2021
HOTĂRÂREA Nr. 14/2021 - aprobare număr și modificare cuantum burse școlare
HOTĂRÂREA Nr. 15/2021 - încadrare zonă de siguranță și protecție a drumurilor
HOTĂRÂREA Nr. 16/2021 - aprobare buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 17/2021 - aprobare cont de execuție trimestrul I 2021
HOTĂRÂREA Nr. 18/2021 - indexare taxe și impozite locale pentru anul 2022
HOTĂRÂREA Nr. 19/2021 - alegere președinte de ședință (mai-iulie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 20/2021 - însușire alegere delegat sătesc Bolați
HOTĂRÂREA Nr. 21/2021 - atribuire loc de casă GAVRIL BOGDAN-FLORIN
HOTĂRÂREA Nr. 22/2021 - atribuire loc de casă ADOMNICĂI DRAGOȘ
HOTĂRÂREA Nr. 23/2021 - îndreptare eroare materială HCL 31/2020
HOTĂRÂREA Nr. 24/2021 - îndreptare eroare materială HCL 32/2020
HOTĂRÂREA Nr. 25/2021 - avizare activități de pompe funebre și similare - SC EDENVIS SRL
HOTĂRÂREA Nr. 26/2021 - atribuire loc de casă LEFTER MARIA-OLGUȚA
HOTĂRÂREA Nr. 27/2021 - modificare HCL 4/2021 normative cheltuieli 2021
HOTĂRÂREA Nr. 28/2021 - atestare inventar bunuri domeniul public
HOTĂRÂREA Nr. 29/2021 - aprobare regulament înregistrare audio/video
HOTĂRÂREA Nr. 30/2021 - îndreptare eroare materială HCL 61/2013
HOTĂRÂREA Nr. 31/2021 - modificare HCL 4/2021 privind normativele de cheltuieli
HOTĂRÂREA Nr. 32/2021 - rectificare I buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 33/2021 - aprobare cont execuție trimestrul II 2021
HOTĂRÂREA Nr. 34/2021 - acordare mandat special AGA ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 35/2021 - îndreptare eroare materială anexa HCL 19/2020
HOTĂRÂREA Nr. 36/2021 - alegere președinte ședință (august-octombrie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 37/2021 - înființare traseu transport Tufeştii de Jos–Draxeni-Sasova-Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 38/2021 - modificare și completare domeniul privat
HOTĂRÂREA Nr. 39/2021 - rectificare II buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 40/2021 - desemnare reprezentanți CL în CA an școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA Nr. 41/2021 - aprobare deviz general actualizat canalizare Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 42/2021 - rectificare III buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 43/2021 - aprobare limite intravilan actualizare PUG
HOTĂRÂREA Nr. 44/2021 - aprobare Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027
HOTĂRÂREA Nr. 45/2021 - rectificare IV buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 46/2021 - aprobare cont execuție trimestrul III 2021
HOTĂRÂREA Nr. 47/2021 - implementare proiect autoutilitară
HOTĂRÂREA Nr. 48/2021 - aprobare cerere finanțare și deviz general proiect drumuri
HOTĂRÂREA Nr. 49/2021 - alegere președinte ședință (nov.2021 - ian.2022)
HOTĂRÂREA Nr. 50/2021 - aprobare denumire centrul integrat Draxeni și ROF
HOTĂRÂREA Nr. 51/2021 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 52/2021 - aprobare traseu căruțe în campania de toamnă
HOTĂRÂREA Nr. 53/2021 - aprobare deviz general actualizat modernizare scoala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 54/2021 - aprobare deviz general actualizat canalizare Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 55/2021 - aprobare regulament de bună gospodărire a comunei
HOTĂRÂREA Nr. 56/2021 - aprobarea numărului de burse școlare pentru 2021-2022
HOTĂRÂREA Nr. 57/2021 - rectificare V buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 58/2021 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 59/2021 - modificare HCL nr. 47/2021
HOTĂRÂREA Nr. 60/2021 - aprobare Program deszăpezire 2021-2022
HOTĂRÂREA Nr. 61/2021 - rectificare VI buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 62/2021 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 63/2021 - înrolare UAT Rebricea în Ghișeul.ro
HOTĂRÂREA Nr. 64/2021 - constatare încetare mandat consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 65/2021 - aprobarea taxă închiriere vidanjă
HOTĂRÂREA Nr. 66/2021 - rectificare VII buget local 2021

Vizualizari: 310
Data creare: 08-02-2021 11:15:41

Anunț important - platforme colectare deșeuri

În atenția cetățenilor!

Platformele de colectare sunt destinate exclusiv colectării selective a deșeurilor!

ESTE INTERZISĂ CU DESĂVÂRȘIRE DEPOZITAREA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, CADAVRELOR DE ANIMALE ȘI A ALTOR DEȘEURI PERICULOASE (SUBSTANȚE CHIMICE, DEȘEURI MEDICALE ETC.)

NERESPECTAREA ACESTOR PREVEDERI SE CONSTITUIE CONTRAVENȚIE ȘI SE SANCȚIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 1.000 LA 5.000 LEI!

Vizualizari: 1380
Data creare: 18-01-2021 10:06:15

Dispoziții cu caracter individual

Pagină în curs de actualizare

Vizualizari: 125
Data creare: 01-02-2020 15:10:50

Prezentarea comunității

Situată în partea de nord a județului Vaslui la limita cu Județul Iași, comuna Rebricea este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Vaslui cu importante proiecte în domeniul agricol și economic.