Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.Ultimele documente incărcate


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 44/2021 - aprobare Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027
HOTĂRÂREA Nr. 43/2021 - aprobare limite intravilan actualizare PUG
HOTĂRÂREA Nr. 42/2021 - rectificare III buget local 2021
Informații utile privind ajutorul pentru încălzirea locuinței
Cerere-declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 1A - beneficiari ajutor social)
Cerere-declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 1)
Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie
Listă cuprinzând rezultatul selecției dosarului depus la concursul organizat pentru recrutarea și selecția personalului contractual ÎN CADRUL PROIECTULUI "CENTRUL INTEGRAT DE SERVICII COMUNITARE REBRICEA", funcția Coordonator CISC.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței
07.10.2021 - Țîrlea George-Mihăiță și Merlă Bianca-Elena
Anunț concurs (afișat la data 01.10.2021) ora 10.00
HOTĂRÂREA nr. 66/15.10.2021 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui
PV ședință ordinară a C.L. din 26.08.2021 - ora 13.00
HOTĂRÂREA Nr. 41/2021 - aprobare deviz general actualizat canalizare Rebricea
Dispoziția nr. 330/2021 - convocarea ședință extraordinară a C.L. Rebricea în data de 24.09.2021
23.09.2021 - Comunicare acceptare ofertă - 0,7339 ha
17.09.2021 - Călin Fabian Ionuț și Hanganu Ancuța-Elena
14.09.2021 - Horhotă Gică - 0,7339 ha
Situație CU și AC/AD eliberate în anul 2021
06.09.2021 - Iosifescu Angelica, Spuza Daniel Bogdan, Spuza Oana Daniela - 0,3388 ha
06.09.2021 - Iosifescu Angelica, Spuza Daniel Bogdan, Spuza Oana Daniela - 0,05 ha
06.09.2021 - Iosifescu Angelica, Spuza Daniel Bogdan, Spuza Oana Daniela - 0,9945 ha
06.09.2021 - Iosifescu Angelica, Spuza Daniel Bogdan, Spuza Oana Daniela - 0,1414 ha
06.09.2021 - Iosifescu Angelica, Spuza Daniel Bogdan, Spuza Oana Daniela - 0,2423 ha
06.09.2021 - Iosifescu Angelica, Spuza Daniel Bogdan, Spuza Oana Daniela - 1,2240 ha
Anunț concurs (afișat la 02.09.2021 - ora 08.00)
02.09.2021 - Lăcătușu Răzvan-Constantin și Doru Georgiana
Anunț colectiv - comunicare somații și titluri executorii (afișat la 31.08.2021)
PV ședință ordinară a C.L. din 21.07.2021 - ora 13.00
HOTĂRÂREA Nr. 40/2021 - desemnare reprezentanți CL în CA an școlar 2021-2022

Anunț privind ajutorul pentru încălzirea locuinței

Potrivit H.G. nr. 1073/2021, familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:
- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
- suplimentul pentru energie. 

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinț
Citeste mai mult...

Documente pdf
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței
Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie
Cerere-declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 1)
Cerere-declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 1A - beneficiari ajutor social)
Informații utile privind ajutorul pentru încălzirea locuinței

Vizualizari: 6
Data creare: 18-10-2021 12:06:44

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL CONTRACTUAL

Primaria comunei Rebricea cu sediul în localitatea Rebricea, comuna Rebricea, judeţul Vaslui organizează în data de 22 octombrie 2021, CONCURS pentru recrutare și selecție personal contractual, pe perioada determinată, pe posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului ”Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea”, cod proiect 139981.
Detalii referitoare la procedură regăsiți în documentul de mai jos:

Documente pdf
Anunț concurs (afișat la data 01.10.2021) ora 10.00
Listă cuprinzând rezultatul selecției dosarului depus la concursul organizat pentru recrutarea și selecția personalului contractual ÎN CADRUL PROIECTULUI "CENTRUL INTEGRAT DE SERVICII COMUNITARE REBRICEA", funcția Coordonator CISC.

Vizualizari: 244
Data creare: 01-10-2021 08:55:42

Anunț!

Pentru a pregăti activitatea de realizare a traseelor turistice din cadrul proiectului conceput de catre asociația GAL Ștefan cel Mare, vă rugăm să completați formularul de la link-ul atașat !
De asemenea, vă rugăm să transmiteți chestionarul și pe paginile dvs. locale de social-media, în cazul în care mai pot exista în teritoriu persoane care pot veni cu informații interesante.
Vă mulțumim !


https://docs.google.com/forms/d/1kWO2fWLnICd-Ue-kL0wSVMoy51kyQPctmVKJZ3VETYM/edit

Vizualizari: 17
Data creare: 28-09-2021 16:13:31

ANUNȚ PUBLICARE DOCUMENTE CADASTRU SISTEMATIC

Unitatea administrativ-teritorială REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5-NEGUROAIA TATOMIREȘTI, 15-DEAL MĂCREȘTI, 43-LA IZVOR-SASOVA, 59-VĂLMĂȘIE OGOARE TUFEȘTII DE JOS, 79-GRADINĂRIE ȘES BOLAȚI, 89-REBRICIOARA, 90-DRUMUL REBRICII, 96-FÂNAȚ SASOVA (cu diminuările rezultate din măsurători corespunzatoare fiecărui sector) începând cu data de 16.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
PLAN CADASTRAL SECTOR 5
OPIS ALFABETIC SECTOR 5
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 5
PLAN CADASTRAL SECTOR 15
OPIS ALFABETIC SECTOR 15
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 15
PLAN CADASTRAL SECTOR 43
OPIS ALFABETIC SECTOR 43
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 43
PLAN CADASTRAL SECTOR 59
OPIS ALFABETIC SECTOR 59
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 59
PLAN CADASTRAL SECTOR 79
OPIS ALFABETIC SECTOR 79
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 79
PLAN CADASTRAL SECTOR 89
OPIS ALFABETIC SECTOR 89
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 89
PLAN CADASTRAL SECTOR 90
OPIS ALFABETIC SECTOR 90
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 90
OPIS ALFABETIC SECTOR 90
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 90
PLAN CADASTRAL SECTOR 96
OPIS ALFABETIC SECTOR 96
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 96

Vizualizari: 77
Data creare: 17-06-2021 06:59:39

Centrul Integrat de Servicii Comunitare RebriceaDocumente pdf
Prezentare proiect POCU/827/5/2/139981

Vizualizari: 126
Data creare: 08-06-2021 09:24:17

Lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016, vă aducem la cunoștință faptul că prestatorul de servicii funerare avizat pe raza comunei Rebricea este SC Edenvis SRL - CUI 32551008.

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 25/2021 - avizare activități de pompe funebre și similare SC EDENVIS SRL
Lista documentelor necesare pentru avizul Consiliului Local în domeniul serviciilor funerare

Vizualizari: 108
Data creare: 03-06-2021 13:15:17

Anunț de participare

UAT Comuna Rebricea anunță operatorii economici interesați cu privire la demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii masă caldă pentru elevi în cadrul proiectului „Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea” POCU/827/5/2/139981 - organizată în baza procedurii proprii pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Detaliile cu privire la condițiile de participare la procedură și documentația de atribuire le regăsiți în documentele de mai jos:

Documente pdf
Anunț de participare (afișat 31.05.2021)
Documentația de atribuire (afișat 31.05.2021)
Răspuns consolidat la solicitare clarificări (afișat 07.06.2021)
Lista operatorilor economici care au depus oferta în termen (afișat 11.06.2021)

Linkuri externe
Formulare editabile (afișat 31.05.2021)
https://drive.google.com/file/d/1OQ63BpFa1i_S3Fx9IU_q8l2p-W-_B33p/view?usp=sharing

Vizualizari: 54
Data creare: 31-05-2021 16:49:40

Statutul unităţii administrativ-teritoriale

Art. 104: Statutul unităţii administrativ-teritoriale - Codul Administrativ 
(1) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi privitoare la: 
a) reşedinţa şi însemnele specifice ale unităţii administrativ-teritoriale şi modalităţile de utilizare a acestora, conform prevederilor legale; 
b) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea şi organizarea autorit
Citeste mai mult...

Documente pdf
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rebricea

Vizualizari: 87
Data creare: 07-04-2021 13:22:18

Anunț recrutare personal contractual

Primaria comunei Rebricea, județul Vaslui, organizează în data de 27 septembrie 2021, CONCURS pentru ocuparea postului de ȘOFER, treapta II, post vacant, de natura contractuală de execuție, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrativ-gospodaresc, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, Judetul Vaslui.

Documente pdf
Anunț concurs (afișat la 02.09.2021 - ora 08.00)

Vizualizari: 202
Data creare: 24-02-2021 15:24:25

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2021


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2021 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2021
HOTĂRÂREA Nr. 02/2021 - aprobare situații pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 03/2021 - aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 04/2021 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2021
HOTĂRÂREA Nr. 05/2021 - modificare componență Consiliul Comunitar Consultativ
HOTĂRÂREA Nr. 06/2021 - aprobare deviz general actualizat modernizare scoala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 07/2021 - alegere președinte de ședință (februarie-aprilie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 08/2021 - actualizare taxe și impozite 2021
HOTĂRÂREA Nr. 09/2021 - asumare buget și contribuție proprie proiect POCU/5.2/139981
HOTĂRÂREA Nr. 10/2021 - aprobare cont încheiere exercițiu bugetar pentru 2020
HOTĂRÂREA Nr. 11/2021 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 12/2021 - desemnare consilieri locali comisie evaluare secretar general
HOTĂRÂREA Nr. 13/2021 - aprobare Plan de analiză și acoperire a riscurilor 2021
HOTĂRÂREA Nr. 14/2021 - aprobare număr și modificare cuantum burse școlare
HOTĂRÂREA Nr. 15/2021 - încadrare zonă de siguranță și protecție a drumurilor
HOTĂRÂREA Nr. 16/2021 - aprobare buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 17/2021 - aprobare cont de execuție trimestrul I 2021
HOTĂRÂREA Nr. 18/2021 - indexare taxe și impozite locale pentru anul 2022
HOTĂRÂREA Nr. 19/2021 - alegere președinte de ședință (mai-iulie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 20/2021 - însușire alegere delegat sătesc Bolați
HOTĂRÂREA Nr. 21/2021 - atribuire loc de casă GAVRIL BOGDAN-FLORIN
HOTĂRÂREA Nr. 22/2021 - atribuire loc de casă ADOMNICĂI DRAGOȘ
HOTĂRÂREA Nr. 23/2021 - îndreptare eroare materială HCL 31/2020
HOTĂRÂREA Nr. 24/2021 - îndreptare eroare materială HCL 32/2020
HOTĂRÂREA Nr. 25/2021 - avizare activități de pompe funebre și similare - SC EDENVIS SRL
HOTĂRÂREA Nr. 26/2021 - atribuire loc de casă LEFTER MARIA-OLGUȚA
HOTĂRÂREA Nr. 27/2021 - modificare HCL 4/2021 normative cheltuieli 2021
HOTĂRÂREA Nr. 28/2021 - atestare inventar bunuri domeniul public
HOTĂRÂREA Nr. 29/2021 - aprobare regulament înregistrare audio/video
HOTĂRÂREA Nr. 30/2021 - îndreptare eroare materială HCL 61/2013
HOTĂRÂREA Nr. 31/2021 - modificare HCL 4/2021 privind normativele de cheltuieli
HOTĂRÂREA Nr. 32/2021 - rectificare I buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 33/2021 - aprobare cont execuție trimestrul II 2021
HOTĂRÂREA Nr. 34/2021 - acordare mandat special AGA ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 35/2021 - îndreptare eroare materială anexa HCL 19/2020
HOTĂRÂREA Nr. 36/2021 - alegere președinte ședință (august-octombrie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 37/2021 - înființare traseu transport Tufeştii de Jos–Draxeni-Sasova-Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 38/2021 - modificare și completare domeniul privat
HOTĂRÂREA Nr. 39/2021 - rectificare II buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 40/2021 - desemnare reprezentanți CL în CA an școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA Nr. 41/2021 - aprobare deviz general actualizat canalizare Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 42/2021 - rectificare III buget local 2021
HOTĂRÂREA Nr. 43/2021 - aprobare limite intravilan actualizare PUG
HOTĂRÂREA Nr. 44/2021 - aprobare Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027

Vizualizari: 89
Data creare: 08-02-2021 11:15:41

Anunț important - platforme colectare deșeuri

În atenția cetățenilor!

Platformele de colectare sunt destinate exclusiv colectării selective a deșeurilor!

ESTE INTERZISĂ CU DESĂVÂRȘIRE DEPOZITAREA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, CADAVRELOR DE ANIMALE ȘI A ALTOR DEȘEURI PERICULOASE (SUBSTANȚE CHIMICE, DEȘEURI MEDICALE ETC.)

NERESPECTAREA ACESTOR PREVEDERI SE CONSTITUIE CONTRAVENȚIE ȘI SE SANCȚIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 1.000 LA 5.000 LEI!

Vizualizari: 1048
Data creare: 18-01-2021 10:06:15

ANUNȚ PREALABIL PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 121, 122, 48, 54, 83, 99 începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S4 - opis alfabetic deținători
S4 - registrul cadastral al imobilelor
S4 - plan cadastral
S121 - opis alfabetic deținători
S121 - registrul cadastral al imobilelor
S121 - plan cadastral
S122 - opis alfabetic deținători
S122 - registrul cadastral al imobilelor
S122 - plan cadastral
S48 - opis alfabetic deținători
S48 - registrul cadastral al imobilelor
S48 - plan cadastral
S54 - opis alfabetic deținători
S54 - registrul cadastral al imobilelor
S54 - plan cadastral
S83 - opis alfabetic deținători
S83 - registrul cadastral al imobilelor
S83 - plan cadastral
S99 - opis alfabetic deținători
S99 - registrul cadastral al imobilelor
S99 - plan cadastral

Vizualizari: 443
Data creare: 22-01-2020 14:24:51

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2020


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2020 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2020
HOTĂRÂREA Nr. 02/2020 - aprobare situații pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 03/2020 - aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 04/2020 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2020
HOTĂRÂREA Nr. 05/2020 - aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 2020-2021
HOTĂRÂREA Nr. 06/2020 - modificare și completare domeniul public
HOTĂRÂREA Nr. 07/2020 - aprobarea bugetului local 2020
HOTĂRÂREA Nr. 08/2020 - aprobare taxă specială de salubrizare
HOTĂRÂREA Nr. 09/2020 - alegere președinte de ședință (martie-mai 2020)
HOTĂRÂREA Nr. 10/2020 - prelungire valabilitate SGB
HOTĂRÂREA Nr. 11/2020 - aprobare proiect POCU SMIS 126924
HOTĂRÂREA Nr. 12/2020 - rectificare I buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 13/2020 - indexare taxe și impozite locale 2021
HOTĂRÂREA Nr. 14/2020 - aprobare cont execuție trimestrul I 2020
HOTĂRÂREA Nr. 15/2020 - alegere președinte de ședință (iunie-august 2020)
HOTĂRÂREA Nr. 16/2020 - rectificare II buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 17/2020 - aprobare ROF
HOTĂRÂREA Nr. 18/2020 - aprobare reorganizare SVSU TIP V2
HOTĂRÂREA Nr. 19/2020 - completare domeniul privat
HOTĂRÂREA Nr. 20/2020 - modificare domeniul public
HOTĂRÂREA Nr. 21/2020 - aprobare implementare proiect iluminat AFM
HOTĂRÂREA Nr. 22/2020 - rectificare III buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 23/2020 - aprobare cont execuție trimestrul II 2020
HOTĂRÂREA Nr. 24/2020 - aprobare Regulament intern
HOTĂRÂREA Nr. 25/2020 - aprobare procedură acordare facilități fiscale
HOTĂRÂREA Nr. 26/2020 - aprobare Regulament evidență auto
HOTĂRÂRILE Nr. 27-48/2020 - aprobare locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 49/2020 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 50/2020 - alegere președinte de ședință (septembrie 2020)
HOTĂRÂREA Nr. 51/2020 - modificare și completare domeniul privat
HOTĂRÂREA Nr. 52/2020 - prelungire valabilitate SGB
HOTĂRÂREA Nr. 53/2020 - aprobare proiect POCU 5.2
HOTĂRÂREA Nr. 54/2020 - rectificare IV buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 55/2020 - prelungire valabilitate SGB
HOTĂRÂREA Nr. 56/2020 - atribuire folosință gratuită teren către DELGAZ GRID
HOTĂRÂREA Nr. 57/2020 - rectificare V buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 58/2020 - președinte ședință (noiembrie 2020-ianuarie 2021)
HOTĂRÂREA Nr. 59/2020 - alegerea comisiilor de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 60/2020 - alegerea viceprimarului comunei Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 61/2020 - desemnare reprezentanți CL în CA școala
HOTĂRÂREA Nr. 62/2020 - desemnare reprezentant în AGA ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 63/2020 - aprobare număr și cuantum burse școlare 2020-2021
HOTĂRÂREA Nr. 64/2020 - aprobare ROF CL Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 65/2020 - aprobare Program deszăpezire 2020-2021
HOTĂRÂREA Nr. 66/2020 - aprobare cont de execuție trimestrul III 2020
HOTĂRÂREA Nr. 67/2020 - aprobare deviz general actualizat extindere apă-canalizare Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 68/2020 - prelungire valabilitate SGB
HOTĂRÂREA Nr. 69/2020 - rectificare VI buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 70/2020 - rectificare VII buget 2020
HOTĂRÂREA Nr. 71/2020 - aprobare rețea școlară 2021-2022

Vizualizari: 129
Data creare: 22-01-2020 08:20:09

ANUNȚ PREALABIL DOCUMENTE PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială Comuna REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 87,88,91,92,101,118 începând cu data de 02.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S87 - opis alfabetic deținători
S87 - registrul cadastral al imobilelor
S88 - plan cadastral
S88 - opis alfabetic deținători
S88 - registrul cadastral al imobilelor
S91 - plan cadastral
S91 - opis alfabetic deținători
S91 - registrul cadastral al imobilelor
S92 - opis alfabetic deținători
S92 - registrul cadastral al imobilelor
S101 - plan cadastral
S101 - opis alfabetic deținători
S101 - registrul cadastral al imobilelor
S118 - opis alfabetic deținători

Vizualizari: 575
Data creare: 25-06-2019 08:10:05

ANUNȚ PREALABIL DOCUMENTE PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Rebricea, din județul Vaslui anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 44, 45, 46, 47, 81, începând cu data de 15.05.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Rebricea, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S44 - plan cadastral
S44 - opis alfabetic deținători
S44 - registrul cadastral al imobilelor
S45 - plan cadastral
S45 - opis alfabetic deținători
S45 - registrul cadastral al imobilelor
S46 - plan cadastral
S46 - opis alfabetic deținători
S46 - registrul cadastral al imobilelor
S47 - plan cadastral
S47 - opis alfabetic deținători
S47 - registrul cadastral al imobilelor
S81 - plan cadastral
S81 - opis alfabetic deținători
S81 - registrul cadastral al imobilelor

Vizualizari: 923
Data creare: 07-05-2019 08:49:30

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2019


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2019 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2019
HOTĂRÂREA Nr. 02/2019 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 03/2019 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 04/2019 - acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
HOTĂRÂREA Nr. 05/2019 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2019
HOTĂRÂREA Nr. 06/2019 - menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ 2019-2020
HOTĂRÂREA Nr. 07/2019 - însușire modificări inventar domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 08/2019 - modificare și completare HCL nr. 41/2017 privind salarizarea
HOTĂRÂREA Nr. 09/2019 - privind reconstituirea Consiliului comunitar consultativ
HOTĂRÂREA Nr. 10/2019 - încetare mandat consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 11/2019 - actualizare ITE amenajare podețe
HOTĂRÂREA Nr. 12/2019 - actualizare ITE modernizare școala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 13/2019 - alegerea președintelui de ședință (martie-mai 2019)
HOTĂRÂRILE Nr. 14-46/2019 - retrageri locuri de casă
HOTĂRÂREA Nr. 47/2019 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 48/2019 - revocare HCL 44/2018
HOTĂRÂREA Nr. 49/2019 - aprobarea bugetului local 2019
HOTĂRÂREA Nr. 50/2019 - reconfigurarea traseului Tufeștii de Jos - Vaslui
HOTĂRÂREA Nr. 51/2019 - aprobare cont execuție trimestrul I 2019
HOTĂRÂREA Nr. 52/2019 - indexare taxe și impozite locale 2020
HOTĂRÂREA Nr. 53/2019 - depunere proiect CCAIR POCU/5.2/126146
HOTĂRÂREA Nr. 54/2019 - alegerea președintelui de ședință (iunie-august 2019)
HOTĂRÂREA Nr. 55/2019 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 56/2019 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 57/2019 - reorganizare Comisie speciala domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 58/2019 - aprobare organigrama si stat de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 59/2019 - transmitere drept de proprietate imobil NC 71446
HOTĂRÂREA Nr. 60/2019 - aprobare solicitare SGB din partea FNGCIMM SA-IFN
HOTĂRÂREA Nr. 61/2019 - actualizare deviz general modernizare școala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 62/2019 - însușire completare și modificare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 63/2019 - dare în folosință gratuită platforme colectare deșeuri
HOTĂRÂREA Nr. 64/2019 - aprobare cont execuție trimestrul II 2019
HOTĂRÂREA Nr. 65/2019 - rectificarea I a bugetului 2019
HOTĂRÂREA Nr. 66/2019 - alegere președinte de ședință (septembrie-noiembrie 2019)
HOTĂRÂREA Nr. 67/2019 - stabilirea funcției de secretar general al UAT Comuna Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 68/2019 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 69/2019 - rectificarea II a bugetului 2019
HOTĂRÂREA Nr. 70/2019 - prelungire valabilitate SGB
HOTĂRÂREA Nr. 71/2019 - actualizare forma fara modificarea suprafetei a unor imobile
HOTĂRÂREA Nr. 72/2019 - transmiterea dreptului de proprietate a unui imobil
HOTĂRÂREA Nr. 73/2019 - desemnare reprezentanti CL in CA scoala
HOTĂRÂREA Nr. 74/2019 - rectificarea III a bugetului 2019
HOTĂRÂREA Nr. 75/2019 - actualizare deviz general sistem canalizare Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 76/2019 - aprobare cont execuție trimestrul III 2019
HOTĂRÂREA Nr. 77/2019 - actualizare deviz general extindere apa canal Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 78/2019 - procedura anulare accesorii impozite si taxe locale
HOTĂRÂREA Nr. 79/2019 - președinte de ședință (decembrie 2019 - februarie 2020)
HOTĂRÂREA Nr. 80/2019 - revizuire ROF al Consiliului local
HOTĂRÂREA Nr. 81/2019 - rectificarea IV a bugetului 2019
HOTĂRÂREA Nr. 82/2019 - aprobare ITE proiect CNI
HOTĂRÂREA Nr. 83/2019 - predare catre CNI a amplasamentelor
HOTĂRÂREA Nr. 84/2019 - însușire modificare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 85/2019 - stabilire funcție publică și transformare post
HOTĂRÂREA Nr. 86/2019 - aprobare burse an școlar 2019-2020
HOTĂRÂREA Nr. 87/2019 - aprobarea programului de deszăpezire 2019-2020
HOTĂRÂREA Nr. 88/2019 - rectificarea V a bugetului 2019
HOTĂRÂREA Nr. 89/2019 - reorganizare SVSU Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 90/2019 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 91/2019 - însușire completare și modificare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 92/2019 - aprobarea contului de execuție pentru anul 2019

Vizualizari: 457
Data creare: 01-02-2019 14:03:43

Anunț privind înscrierea datelor în registrul agricol

Actualizat la data de 11.02.2021.


În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol.

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile și mijloacele de transport cu tracţiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalaţiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

Citeste mai mult...

Documente pdf
Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol - persoane fizice
Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol - persoane juridice

Vizualizari: 297
Data creare: 07-01-2019 09:10:17

Comunicat

Stimați concetățeni,

Având în vedere situația creată prin apariția comunicatului Agenției Naționale de Integritate din data de 03.09.2018 cu privire la constatarea stării de conflict de interese administrativ în care m-am aflat în perioada noiembrie 2010 - februarie 2014 și ținând cont că activitatea mea ca primar a fost tot timpul bazată pe principiul transparenței, mă simt dator față de dumneavoastră cei care mi-ați acordat încrederea și voturile încă din anul 2004 să vă fac cunoscut punctul de vedere privind această speță, punct de vedere transmis și către ANI încă din data de 09.07.2018 (document mai jos atașat).

Față de cele mai sus prezentate, îmi exprim regretul că imaginea comunității și a mea ca persoană Citeste mai mult...

Documente pdf
Punct de vedere

Vizualizari: 670
Data creare: 05-09-2018 12:09:34

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), PRIMĂRIA COMUNEI REBRICEA prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate înregistrării și are obligația de a le administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriul Citeste mai mult...

Vizualizari: 510
Data creare: 25-05-2018 09:53:55

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2018


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2018 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2018
HOTĂRÂREA Nr. 02/2018 - menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ 2018-2019
HOTĂRÂREA Nr. 03/2018 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 04/2018 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 05/2018 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2018
HOTĂRÂREA Nr. 06/2018 - modificare și completare HCL nr. 41/2017 privind salarizarea
HOTĂRÂREA Nr. 07/2018 - aprobare buget local 2018
HOTĂRÂREA Nr. 08/2018 - alegerea președintelui de ședință (martie-mai 2018)
HOTĂRÂREA Nr. 09/2018 - implementare Achiziție autospecială pentru stingere incendii
HOTĂRÂREA Nr. 10/2018 - însușire modificări inventar domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 11/2018 - transmitere proprietate Parohia Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 12/2018 - acordare mandat special reprezentare în AGA ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 13/2018 - încetare de drept a mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 14/2018 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul I 2018
HOTĂRÂREA Nr. 15/2018 - trecere bun imobil din public în privat
HOTĂRÂREA Nr. 16/2018 - dare în folosință gratuită bun imobil
HOTĂRÂREA Nr. 17/2018 - revocare HCL nr. 15/2018 și HCL nr. 16/2018
HOTĂRÂREA Nr. 18/2018 - acordare mandat special reprezentare în AGA ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 19/2018 - alegerea președintelui de ședință (iunie-august 2018)
HOTĂRÂREA Nr. 20/2018 - actualizare valoare investiție amenajare podețe
HOTĂRÂREA Nr. 21/2018 - actualizare valoare investiție modernizare școală Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 22/2018 - însușire modificări inventar domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 23/2018 - revocare HCL nr. 13/2018
HOTĂRÂREA Nr. 24/2018 - încetare de drept a mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 25/2018 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 26/2018 - modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 27/2018 - rectificarea a I-a a bugetului local pe anul 2018
HOTĂRÂREA Nr. 28/2018 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul II 2018
HOTĂRÂREA Nr. 29/2018 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 30/2018 - aprobare proiect CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA N-E
HOTĂRÂREA Nr. 31/2018 - actualizare taxă de salubrizare pentru 2018
HOTĂRÂREA Nr. 32/2018 - dezmembrare cu modificarea inventarului domeniului public
HOTĂRÂREA Nr. 33/2018 - trecere bun imobil din public în privat
HOTĂRÂREA Nr. 34/2018 - dare în folosință gratuită bun imobil
HOTĂRÂREA Nr. 35/2018 - desemnare reprezentanți CL în CA al școlii
HOTĂRÂREA Nr. 36/2018 - alegerea președintelui de ședință (septembrie-noiembrie 2018)
HOTĂRÂREA Nr. 37/2018 - aprobare contractului de prestări servicii silvice
HOTĂRÂREA Nr. 38/2018 - rectificarea a II-a a bugetului local pe anul 2018
HOTĂRÂREA Nr. 39/2018 - aprobare concesionare fără licitație publică
HOTĂRÂREA Nr. 40/2018 - rectificarea a III-a a bugetului local pe anul 2018
HOTĂRÂREA Nr. 41/2018 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2018
HOTĂRÂREA Nr. 42/2018 - aprobarea programului de deszăpezire 2018-2019
HOTĂRÂREA Nr. 43/2018 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 44/2018 - aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru 2019
HOTĂRÂREA Nr. 45/2018 - aprobare burse școlare 2018-2019
HOTĂRÂREA Nr. 46/2018 - aprobare solicitare SGB din partea FNGCIMM SA-IFN
HOTĂRÂREA Nr. 47/2018 - rectificarea a IV-a a bugetului local pe anul 2018
HOTĂRÂREA Nr. 48/2018 - alegerea președintelui de ședință (decembrie-februarie)
HOTĂRÂREA Nr. 49/2018 - rectificarea a V-a a bugetului local pe anul 2018
HOTĂRÂREA Nr. 50/2018 - taxe și impozite aplicabile anului 2019
HOTĂRÂREA Nr. 51/2018 - aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 2018
HOTĂRÂREA Nr. 52/2018 - aprobarea prelungirii P.U.G. și R.L.U.
HOTÃRÂREA Nr. 53/2018 - atribuire în folosințã gratuitã a unui teren cãtre DELGAZ GRID

Vizualizari: 781
Data creare: 01-02-2018 12:54:01

Hotărâri ale Consiliului local Rebricea - 2017


Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 01/2017 - acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
HOTĂRÂREA Nr. 02/2017 - actualizare ITE alimentare cu apă Rebricea
HOTĂRÂREA Nr. 02/2017 - actualizare ITE modernizare școala Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 04/2017 - actualizare ITE amenajare podețe
HOTĂRÂREA Nr. 05/2017 - menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ 2017-2018
HOTĂRÂREA Nr. 06/2017 - aprobarea situațiilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HOTĂRÂREA Nr. 07/2017 - aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 08/2017 - aprobarea numărului de asistenți personali pentru 2017
HOTĂRÂREA Nr. 09/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 10/2017 - aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru 2017
HOTĂRÂREA Nr. 11/2017 - aprobare ITE modernizare drumuri de interes local
HOTĂRÂREA Nr. 12/2017 - aprobare ITE reabilitare iluminat public
HOTĂRÂREA Nr. 13/2017 - aprobare ITE camin cultural Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 14/2017 - aprobare ITE sistem de canalizare-epurare ape uzate
HOTĂRÂREA Nr. 15/2017 - aprobare ITE extindere alimentare cu apă și canalizare în Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 16/2017 - concesionare fără licitație publică teren domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 17/2017 - aprobarea dimensionării traseului Tufeștii de Jos - Vaslui
HOTĂRÂREA Nr. 18/2017 - aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 2017
HOTĂRÂREA Nr. 19/2017 - alegerea președintelui de ședință (martie-mai 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 20/2017 - aprobare ITE modernizare DC152
HOTĂRÂREA Nr. 21/2017 - aprobare buget local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 22/2017 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru 2017
HOTĂRÂREA Nr. 23/2017 - concesionare bun imobil Dispensar medical uman Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 24/2017 - revocare HCL nr. 16/2017
HOTĂRÂREA Nr. 25/2017 - dare în folosință gratuită teren către Parohia Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 26/2017 - implementare proiect reducere poluare cu nutrienți
HOTĂRÂREA Nr. 27/2017 - acordare mandat pentru AGA ADI-APC
HOTĂRÂREA Nr. 28/2017 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul I 2017
HOTĂRÂREA Nr. 29/2017 - încetare de drept a mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 30/2017 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 31/2017 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 32/2017 - rectificarea I a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 33/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 34/2017 - aprobare cotizație GAL "Ștefan cel Mare" Iași
HOTĂRÂREA Nr. 35/2017 - aprobare cotizație ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 36/2017 - acordare mandat special în AGA ADIV
HOTĂRÂREA Nr. 37/2017 - alegerea președintelui de ședință (iunie-august 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 38/2017 - solicitare SGB din partea FNGCIMM SA-IFN
HOTĂRÂREA Nr. 39/2017 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul II 2017
HOTĂRÂREA Nr. 40/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 41/2017 - stabilirea salariilor de bază
HOTĂRÂREA Nr. 42/2017 - privind modificarea HCL nr. 16/2016
HOTĂRÂREA Nr. 43/2017 - privind modificarea HCL nr. 17/2016
HOTĂRÂREA Nr. 45/2017 - încetarea de drept a unui mandat de consilier
HOTĂRÂREA Nr. 46/2017 - alegerea președintelui de ședință (septembrie-noiembrie 2017)
HOTĂRÂREA Nr. 47/2017 - dezmembrare cu modificarea inventarului domeniului public
HOTĂRÂREA Nr. 48/2017 - implementare "Centru integrat de consiliere și after school"
HOTĂRÂREA Nr. 49/2017 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 50/2017 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 51/2017 - rectificarea a II-a a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 52/2017 - desemnare reprezentanți C.L. în C.A. al școlii
HOTĂRÂREA Nr. 53/2017 - încetarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 54/2017 - aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2017
HOTĂRÂREA Nr. 55/2017 - aprobare ITE extindere alimentare cu apă și canalizare în Draxeni
HOTĂRÂREA Nr. 56/2017 - aprobare ITE sistem de canalizare-epurare ape uzate
HOTĂRÂREA Nr. 57/2017 - modificare și completare domeniu public
HOTĂRÂREA Nr. 58/2017 - aprobarea programului de deszăpezire 2017-2018
HOTĂRÂREA Nr. 59/2017 - aderare la Asociaţia Comunelor din România
HOTĂRÂREA Nr. 60/2017 - însușire Acord de cooperare privind auditul public intern
HOTĂRÂREA Nr. 61/2017 - validarea mandatului unui consilier local
HOTĂRÂREA Nr. 62/2017 - modificare componență comisie de specialitate
HOTĂRÂREA Nr. 63/2017 - rectificarea a III-a a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 64/2017 - modificare domeniu privat
HOTĂRÂREA Nr. 65/2017 - aprobarea organigramei și statului de funcții
HOTĂRÂREA Nr. 66/2017 - aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru 2018
HOTĂRÂREA Nr. 67/2017 - alegerea președintelui de ședință (decembrie-februarie 2018)
HOTĂRÂREA Nr. 68/2017 - rectificarea a IV-a a bugetului local 2017
HOTĂRÂREA Nr. 69/2017 - aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 2017
HOTĂRÂREA Nr. 70/2017 - taxe și impozite 2018
HOTĂRÂREA Nr. 71/2017 - aprobarea numărului de burse pentru anul școlar 2017-2018

Vizualizari: 775
Data creare: 01-02-2017 13:23:47

Prezentarea comunității

Situată în partea de nord a județului Vaslui la limita cu Județul Iași, comuna Rebricea este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Vaslui cu importante proiecte în domeniul agricol și economic.