Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Home

ANUNȚ CONVOCARE ADUNARE SĂTEASCĂ

Primăria Comunei Rebricea, Județul Vaslui, vă informează că în data de 12.05.2021, ora 12.00, va avea loc adunarea sătească a locuitorilor, în vederea alegerii de către cetățeni din rândul acestora, a delegatului sătesc, care va reprezenta satul BOLAȚI în consiliul local Rebricea.

Documente pdf
ANUNȚ CONVOCARE ADUNARE SĂTEASCĂ!

Vizualizari: 21
Data creare: 27-04-2021 12:42:55

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL CONTRACTUAL

Primaria comunei Rebricea, județul Vaslui, organizează în data de 22 martie 2021, CONCURS pentru recrutare și selecție personal contractual, pe perioada determinată, pe posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului ”Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea”, cod proiect 139981.

Documente pdf
Anunț concurs (afișat la 24.02.2021)
Listă cuprinzând rezultatul selecției dosarelor (afișat 11.03.2021)
Listă cuprinzând rezultatul probei scrise (afișat la 22.03.2021, ora 12.00)
Listă cuprinzând rezultatul la interviu (afișat la 22.03.2021, ora 15.00)
Centralizator nominal cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare și selecție personal în cadrul proiectului POCU.

Vizualizari: 72
Data creare: 24-02-2021 15:24:25

Anunț concurs consilier 09.04.2021

Primaria comunei Rebricea cu sediul în localitatea Rebricea, comuna Rebricea, judeţul Vaslui organizeazã in data de 10.05.2021, CONCURS de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice de execuție, vacante, de CONSILIER, CLASA I - grad profesional superior, în compartimentul Buget, contabilitate, impozite și taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, județul Vaslui. Detalii referitoare la procedură regăsiți în documentul de mai jos:

Documente pdf
Anunț concurs (afișat la 09.04.2021 - ora 08.00)

Vizualizari: 133
Data creare: 08-02-2021 08:55:42

Anunț concurs (personal contractual)

Primaria comunei Rebricea cu sediul în localitatea Rebricea, comuna Rebricea, judeţul Vaslui organizeazã in data de 11.02.2021, CONCURS pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT, post vacant, de natura contractuală de execuție, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrativ-gospodaresc, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, Judetul Vaslui, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014.

Documente pdf
Anunț concurs personal contractual (afișat la 20.01.2021)
Lista cuprinzând rezultatul selecției dosarelor (afișat la 05.02.2021)
Lista cuprinzând rezultatul probei scrise (afisat la 11.02.2021, ora 12.00)
Listă cuprinzând rezultatul la interviu (afișat 12.02.2021, ora 14.45)
Centralizator nominal cuprinzând punctajele finale la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat.

Vizualizari: 142
Data creare: 20-01-2021 11:29:46

Anunț important

Începând cu data de 14 octombrie 2020, familiile/persoanele singure care realizează venituri de până la 750 lei/ membru de familie pot depune dosare de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, gaz sau energie electrică. 

Cine poate beneficia? 
• Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români, precum și cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în Comuna Rebricea, a căror venituri nete pe membru de familie nu depășesc suma de 750 lei 
• Ajutorul se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a beneficiarilor. 

Cine NU poate benefiacia? 
• Nu au dreptul sa beneficieze de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. 

Cum se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței? 
• Acest ajutor se acordă la cererea titularulu
Citeste mai mult...

Vizualizari: 258
Data creare: 12-10-2020 12:57:20

Anunț selecție partener privat

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Rebricea din județul Vaslui anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener privaț pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Detaliile le regăsiți în documentele de mai jos.

Documente pdf
Anunț selecție partener privat (afișat la 06.08.2020)
Comunicare rezultat selecție candidaturi (afișat la 21.08.2020)

Vizualizari: 127
Data creare: 06-08-2020 11:02:11

Dispoziții și hotărâri ale CLSU Rebricea

Această secțiune este dedicată măsurilor speciale pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19. În funcție de deciziile de la nivel central luate în acest context, secțiunea va fi actualizată corespunzător.

Mai jos regăsiți, în ordine cronologică, dispozițiile și hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență Rebricea, precum și alte acte administrative adoptate pe perioada stării de urgență:

Documente pdf
Dispoziția nr. 99/2020 - convocare ședință extraordinară CLSU în 11.03.2020
Hotărârea nr. 1/2020 - adoptarea de măsuri necesare gestionării infecțiilor cu Covid-19
Dispoziția nr. 108/2020 - desemnare pentru evidența persoanelor aflate în izolare
Dispoziția nr. 114/2020 - convocare ședință extraordinară CLSU în 20.03.2020
Hotărârea nr. 2/2020 - adoptarea de măsuri necesare gestionării infecțiilor cu Covid-19
Dispoziția nr. 115/2020 - stabilire măsuri organizatorice pe perioada stării de urgență
Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 (extras)
Dispoziția nr. 121/2020 - convocare ședință extraordinară CLSU în 23.03.2020
Hotărârea nr. 3/2020 - aprobare Plan de măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu Covid-19
Plan de măsuri privind sprijinirea persoanelor aflate în izolare la domiciliu
Ordonanța militară nr. 3 din 24.03.2020
Dispoziția nr. 122/2020 - convocare ședință extraordinară CLSU în 25.03.2020
Hotărârea nr. 4/2020 - aprobare măsuri pentru punere în aplicare O.M. nr. 3/2020
Plan de măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanței militare nr. 3 din 24.03.2020
Declarație pe proprie răspundere (model stare de urgență)
Hotărârea nr. 5/2020 - privind punerea în aplicare a O.M. nr. 4/2020 și O.M. nr. 5/2020
Plan de măsuri pentru aplicarea Ordonanțelor militare nr. 4/2020 și nr. 5/2020
Declarație pe proprie răspundere (model stare de alertă)

Vizualizari: 316
Data creare: 19-03-2020 15:59:18

ANUNȚ PREALABIL PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 121, 122, 48, 54, 83, 99 începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S4 - opis alfabetic deținători
S4 - registrul cadastral al imobilelor
S4 - plan cadastral
S121 - opis alfabetic deținători
S121 - registrul cadastral al imobilelor
S121 - plan cadastral
S122 - opis alfabetic deținători
S122 - registrul cadastral al imobilelor
S122 - plan cadastral
S48 - opis alfabetic deținători
S48 - registrul cadastral al imobilelor
S48 - plan cadastral
S54 - opis alfabetic deținători
S54 - registrul cadastral al imobilelor
S54 - plan cadastral
S83 - opis alfabetic deținători
S83 - registrul cadastral al imobilelor
S83 - plan cadastral
S99 - opis alfabetic deținători
S99 - registrul cadastral al imobilelor
S99 - plan cadastral

Vizualizari: 354
Data creare: 22-01-2020 14:24:51

ANUNȚ PREALABIL DOCUMENTE PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială Comuna REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 87,88,91,92,101,118 începând cu data de 02.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S87 - opis alfabetic deținători
S87 - registrul cadastral al imobilelor
S88 - plan cadastral
S88 - opis alfabetic deținători
S88 - registrul cadastral al imobilelor
S91 - plan cadastral
S91 - opis alfabetic deținători
S91 - registrul cadastral al imobilelor
S92 - opis alfabetic deținători
S92 - registrul cadastral al imobilelor
S101 - plan cadastral
S101 - opis alfabetic deținători
S101 - registrul cadastral al imobilelor
S118 - opis alfabetic deținători

Vizualizari: 488
Data creare: 25-06-2019 08:10:05

ANUNȚ PREALABIL DOCUMENTE PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Rebricea, din județul Vaslui anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 44, 45, 46, 47, 81, începând cu data de 15.05.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Rebricea, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S44 - plan cadastral
S44 - opis alfabetic deținători
S44 - registrul cadastral al imobilelor
S45 - plan cadastral
S45 - opis alfabetic deținători
S45 - registrul cadastral al imobilelor
S46 - plan cadastral
S46 - opis alfabetic deținători
S46 - registrul cadastral al imobilelor
S47 - plan cadastral
S47 - opis alfabetic deținători
S47 - registrul cadastral al imobilelor
S81 - plan cadastral
S81 - opis alfabetic deținători
S81 - registrul cadastral al imobilelor

Vizualizari: 836
Data creare: 07-05-2019 08:49:30

Portal E-Guvernare


Proiect implementat de către JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui ca lider de proiect, în parteneriat cu 15 U.A.T.-uri din județul Vaslui și care are ca obiectiv principal creșterea performanței actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice partenere, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

Linkuri externe

http://www.eadministratievs.ro/web/guest/portal-e-guvernare

Vizualizari: 920
Data creare: 26-05-2017 10:06:15

OFERTE VÂNZARE TERENURI - Legea nr. 17/2014


Documente pdf
Ofertă de vânzare - Hamăn, Simionescu, Hamăn - 0,0955 ha - 09.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,1865 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 2,00 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,1700 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,1618 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,2099 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,2031 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,2485 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Plop Alexandru - 0,1862 ha - 21.01.2020
Ofertă de vânzare - Sava Vasile - 0,3400 ha - 23.06.2020
Ofertă de vânzare - Sava Vasile - 0,2000 ha - 23.06.2020
Ofertă de vânzare - Baciu Costache - 0,5400 ha - 25.06.2020
Ofertă de vânzare - Baciu Costache - 0,5000 ha - 25.06.2020
Ofertă de vânzare - Avram Jenică - 0,6000 ha - 25.06.2020
Ofertă de vânzare - Canțur Lenuța - 1,0017 ha - 29.06.2020
Ofertă de vânzare - Canțur Lenuța - 0,3653 ha - 29.06.2020
Ofertă de vânzare - Canțur Lenuța - 0,4550 ha - 29.06.2020
Ofertă de vânzare - Canțur Lenuța - 0,3400 ha - 29.06.2020
Ofertă de vânzare - Canțur Lenuța - 0,2520 ha - 29.06.2020
Ofertă de vânzare - Canțur Lenuța - 0,2934 ha - 29.06.2020
Ofertă de vânzare - Atasie, Chisanovici, Holic - 2,1905 ha - 04.08.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,3292 ha - 14.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,0308 ha - 14.09.2020
Ofertă de vânzare - Stanciu Vasile - 1,1722 ha - 14.09.2020
Ofertă de vânzare - Dăscăleanu Constantin - 0,3994 ha - 14.09.2020
Ofertă de vânzare - Dăscăleanu Constantin - 0,1006 ha - 14.09.2020
Ofertă de vânzare - Benchea Costică și Maricica - 0,7455 ha - 17.09.2020
Ofertă de vânzare - Benchea Costică și Maricica - 0,1545 ha - 17.09.2020
Ofertă de vânzare - Benchea Costică - 0,1034 ha - 17.09.2020
Ofertă de vânzare - Benchea Costică - 0,4366 ha - 17.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,0165 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,0689 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,0356 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 1,0307 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,2660 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,1194 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,9700 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,2340 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,0390 ha - 23.09.2020
Ofertă de vânzare - Haman Costache - 2,00 ha - 05.11.2020
Ofertă de vânzare - Haman Costache - 1,0139 ha - 05.11.2020
Ofertă de vânzare - Haman Costache - 0,9861 ha - 05.11.2020
Ofertă de vânzare - Haman Costache - 1,71 ha - 05.11.2020
Ofertă de vânzare - Haman Costache - 7,2908 ha - 05.11.2020
Ofertă de vânzare - Haman Costache - 0,15 ha - 05.11.2020
Ofertă de vânzare - Sava Vasile - 0,5064 - 09.11.2020
Ofertă de vânzare - Craiu Dorel și Nicoleta-Alina - 14,100 ha - 10.11.2020
Ofertă de vânzare - Dorin Alexandru - 0,2507 ha - 13.11.2020
Ofertă de vânzare - Dorin Alexandru - 0,2493 ha - 13.11.2020
Comunicare acceptare ofertă 7,2908 ha - 07.12.2020
Comunicare acceptare ofertă 1,41 ha - 07.12.2020
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 0,1194 ha - 22.01.2021
Ofertă de vânzare - Ciofu Maricica - 1,0307 ha - 22.01.2021
Ofertă de vânzare - Benchea Costică - 0,1034 ha - 11.03.2021
Ofertă de vânzare - Benchea Costică - 0,4366 ha - 11.03.2021
Ofertă de vânzare - Benchea Costică și Benchea Maricica - 0,1545 ha - 11.03.2021
Ofertă de vânzare - Benchea Costică și Benchea Maricica - 0,7455 ha - 11.03.2021
Ofertă de vânzare - Decuseară Neculai - 0,9696 ha - 15.03.2021
Ofertă de vânzare - Decuseară Elena - 0,9925 ha - 15.03.2021
Ofertă de vânzare - Sava Vasile - 0,3400 ha - 17.03.2021
Ofertă de vânzare - Sava Vasile - 0,5064 ha - 17.03.2021
Ofertă de vânzare - Sava Vasile - 0,2000 ha - 17.03.2021
Comunicare acceptare oferta- 0,9925 ha si 0,9696 ha - 22.03.2021
Proces- verbal de anulare a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 - 0,1034 ha.
Proces- verbal de anulare a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 - 0,4366 ha.
Proces- verbal de anulare a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 - 0,1545 ha.
Proces- verbal de anulare a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 - 0,7455 ha.

Vizualizari: 1092
Data creare: 08-05-2015 00:46:30

Prezentarea comunității

Situată în partea de nord a județului Vaslui la limita cu Județul Iași, comuna Rebricea este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Vaslui cu importante proiecte în domeniul agricol și economic.