Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Home

ANUNȚ!

Anunț pentru persoanele care au primit locuri de casa în anul 2020!

Documente pdf
Anunț- 19.07.2021

Vizualizari: 6
Data creare: 19-07-2021 11:28:28

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII PUBLICE -19.07.2021.

Primăria comunei Rebricea anunță ocuparea prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție, vacante, de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Compartimentului Buget, contabilitate, impozite și taxe.

Documente pdf
Anunț - 19.07.2021

Vizualizari: 7
Data creare: 19-07-2021 10:23:56

Convocare ședință Consiliul local Rebricea 21.07.2021

Se convoacă Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui, în şedinţă ordinară, miercuri 21 iulie 2021, ora 13.00, la caminul Cultural al comunei Rebricea.

Documente pdf
01. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2021.
02. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul II 2021.
03. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei REBRICEA, în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negresti.
04. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în ANEXA la Hotărârea Consiliului local Rebricea nr. 19 din 24.06.2020 - privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, de completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Rebricea, atestat prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 7/2016.
05. Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2021 – octombrie 2021.
06. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării traseului de transport intern pe ruta Tufeştii de Jos – Draxeni- Sasova - Rebricea.
07. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului, de modificare și completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Rebricea, atestat prin Hotărârea Consiliului Local Rebricea nr. 7/2016

Vizualizari: 13
Data creare: 16-07-2021 14:46:47

ANUNȚ PUBLICARE DOCUMENTE CADASTRU SISTEMATIC

Unitatea administrativ-teritorială REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5-NEGUROAIA TATOMIREȘTI, 15-DEAL MĂCREȘTI, 43-LA IZVOR-SASOVA, 59-VĂLMĂȘIE OGOARE TUFEȘTII DE JOS, 79-GRADINĂRIE ȘES BOLAȚI, 89-REBRICIOARA, 90-DRUMUL REBRICII, 96-FÂNAȚ SASOVA (cu diminuările rezultate din măsurători corespunzatoare fiecărui sector) începând cu data de 16.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
PLAN CADASTRAL SECTOR 5
OPIS ALFABETIC SECTOR 5
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 5
PLAN CADASTRAL SECTOR 15
OPIS ALFABETIC SECTOR 15
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 15
PLAN CADASTRAL SECTOR 43
OPIS ALFABETIC SECTOR 43
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 43
PLAN CADASTRAL SECTOR 59
OPIS ALFABETIC SECTOR 59
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 59
PLAN CADASTRAL SECTOR 79
OPIS ALFABETIC SECTOR 79
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 79
PLAN CADASTRAL SECTOR 89
OPIS ALFABETIC SECTOR 89
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 89
PLAN CADASTRAL SECTOR 90
OPIS ALFABETIC SECTOR 90
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 90
OPIS ALFABETIC SECTOR 90
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 90
PLAN CADASTRAL SECTOR 96
OPIS ALFABETIC SECTOR 96
REGISTRU CADASTRAL SECTOR 96

Vizualizari: 50
Data creare: 17-06-2021 06:59:39

Lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016, vă aducem la cunoștință faptul că prestatorul de servicii funerare avizat pe raza comunei Rebricea este SC Edenvis SRL - CUI 32551008.

Documente pdf
HOTĂRÂREA Nr. 25/2021 - avizare activități de pompe funebre și similare SC EDENVIS SRL
Lista documentelor necesare pentru avizul Consiliului Local în domeniul serviciilor funerare

Vizualizari: 48
Data creare: 03-06-2021 13:15:17

Anunț concurs consilier 24.05.2021

Primaria comunei Rebricea cu sediul în localitatea Rebricea, comuna Rebricea, judeţul Vaslui organizeazã in data de 23.06.2021, CONCURS de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice de execuție, vacante, de CONSILIER, CLASA I - grad profesional superior, în compartimentul Buget, contabilitate, impozite și taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, județul Vaslui. Detalii referitoare la procedură regăsiți în documentul de mai jos:

Documente pdf
Anunț concurs (afișat la 24.05.2021 - ora 08.00)
Listă cuprinzând rezultatul selecției dosarelor ( afișat la 17.06.2021, ora 09.00)
Listă cuprinzând rezultatul probei scrise (afișat la 23.06.2021, ora 14.00)

Vizualizari: 193
Data creare: 08-02-2021 08:55:42

Anunț recrutare personal contractual

Primaria comunei Rebricea, județul Vaslui, organizează în data de 22 martie 2021, CONCURS pentru recrutare și selecție personal contractual, pe perioada determinată, pe posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului ”Centrul Integrat de Servicii Comunitare Rebricea”, cod proiect 139981.

Documente pdf
Anunț concurs (afișat la 24.02.2021)
Listă cuprinzând rezultatul selecției dosarelor (afișat 11.03.2021)
Listă cuprinzând rezultatul probei scrise (afișat la 22.03.2021, ora 12.00)
Listă cuprinzând rezultatul la interviu (afișat la 22.03.2021, ora 15.00)
Centralizator nominal cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare și selecție personal în cadrul proiectului POCU.

Vizualizari: 135
Data creare: 24-02-2021 15:24:25

ANUNȚ PREALABIL PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 121, 122, 48, 54, 83, 99 începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S4 - opis alfabetic deținători
S4 - registrul cadastral al imobilelor
S4 - plan cadastral
S121 - opis alfabetic deținători
S121 - registrul cadastral al imobilelor
S121 - plan cadastral
S122 - opis alfabetic deținători
S122 - registrul cadastral al imobilelor
S122 - plan cadastral
S48 - opis alfabetic deținători
S48 - registrul cadastral al imobilelor
S48 - plan cadastral
S54 - opis alfabetic deținători
S54 - registrul cadastral al imobilelor
S54 - plan cadastral
S83 - opis alfabetic deținători
S83 - registrul cadastral al imobilelor
S83 - plan cadastral
S99 - opis alfabetic deținători
S99 - registrul cadastral al imobilelor
S99 - plan cadastral

Vizualizari: 405
Data creare: 22-01-2020 14:24:51

ANUNȚ PREALABIL DOCUMENTE PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială Comuna REBRICEA, din județul VASLUI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 87,88,91,92,101,118 începând cu data de 02.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei REBRICEA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S87 - opis alfabetic deținători
S87 - registrul cadastral al imobilelor
S88 - plan cadastral
S88 - opis alfabetic deținători
S88 - registrul cadastral al imobilelor
S91 - plan cadastral
S91 - opis alfabetic deținători
S91 - registrul cadastral al imobilelor
S92 - opis alfabetic deținători
S92 - registrul cadastral al imobilelor
S101 - plan cadastral
S101 - opis alfabetic deținători
S101 - registrul cadastral al imobilelor
S118 - opis alfabetic deținători

Vizualizari: 537
Data creare: 25-06-2019 08:10:05

ANUNȚ PREALABIL DOCUMENTE PNCCF

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Rebricea, din județul Vaslui anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 44, 45, 46, 47, 81, începând cu data de 15.05.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Rebricea, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Documente pdf
S44 - plan cadastral
S44 - opis alfabetic deținători
S44 - registrul cadastral al imobilelor
S45 - plan cadastral
S45 - opis alfabetic deținători
S45 - registrul cadastral al imobilelor
S46 - plan cadastral
S46 - opis alfabetic deținători
S46 - registrul cadastral al imobilelor
S47 - plan cadastral
S47 - opis alfabetic deținători
S47 - registrul cadastral al imobilelor
S81 - plan cadastral
S81 - opis alfabetic deținători
S81 - registrul cadastral al imobilelor

Vizualizari: 886
Data creare: 07-05-2019 08:49:30

Portal E-Guvernare


Proiect implementat de către JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui ca lider de proiect, în parteneriat cu 15 U.A.T.-uri din județul Vaslui și care are ca obiectiv principal creșterea performanței actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice partenere, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

Linkuri externe

http://www.eadministratievs.ro/web/guest/portal-e-guvernare

Vizualizari: 987
Data creare: 26-05-2017 10:06:15

Prezentarea comunității

Situată în partea de nord a județului Vaslui la limita cu Județul Iași, comuna Rebricea este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Vaslui cu importante proiecte în domeniul agricol și economic.